Partij van de Arbeid


PERSBERICHT
Den Haag, 28 september 1999

PLENAIR DEBAT OVER DE WIJZIGING VAN DE DRANK- EN HORECAWET "Er is wijn die een mensenhart deugd doet....."

Verminderen drankmisbruik, de problemen van de drinkers zelf en de maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik met de wijziging van de Drank- en Horecawet van de regering? Deze vraag staat voor de fractie van de PvdA centraal bij de behandeling van de wijziging van de Drank- en Horecawet.

De regering stelt dat deze wetswijziging niet d‚ oplossing is voor de problemen met alcohol maar slechts een bijdrage hieraan. Dat is terecht. Want ook de alcoholbranche heeft hier een verantwoordelijkheid. Polarisatie tussen maatregelen van de overheid en zelfregulering van de branche zal dan ook geen effect sorteren. Om wel de bedoelde effecten te behalen kiest de PvdA in bepaalde gevallen voor wettelijke maatregelen terwijl ze in andere gevallen juist het strakke keurslijf van de wet afwijst en hier de voorkeur geeft aan zelfregulering van de branche.

In een algemene maatregel van bestuur wil de regering echter een verbod uitvaardigen op het verstrekken van alcohol in onder meer aan te wijzen sportaccommodaties, organisaties voor sociaal cultureel werk en maatschappelijke dienstverlening. Dit nu vindt de PvdA te ver gaan.

De door de regering voorgestelde algemene maatregel van bestuur zal met name sportverenigingen zwaar treffen. De PvdA-fractie gaat ervan uit dat hier al zodanig toezicht en sociale controle bestaat dat er, indien noodzakelijk, door de verenigingen zelf corrigerend kan worden opgetreden. Tevens kunnen jongeren, via het verenigingsleven, leren zelfregulerend om te gaan met alcoholgebruik. Met genoemde sectoren zouden eventueel nadere afspraken gemaakt kunnen worden.

De woordvoerder van de PvdA, Athanasis Apostolou, heeft daarom een amendement ingediend dat beoogt gebouwen waarin sport wordt beoefend of waar sportieve recreatie plaatsvindt en gebouwen, die in gebruik zijn bij instellingen op het terrein van maatschappelijke dienstverlening en sociaal cultureel werk buiten de werking van de maatregel te houden.

Voor nadere informatie: Athanasis Apostolou 070-318 2757

Deel: ' Bijdrage PvdA debat wijziging Drank- en Horecawet '
Lees ook