Gemeente Ambt Montfort


Bijdrage voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs

Kinderen kosten veel geld; zeker als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze kosten drukken extra zwaar op ouders die rond moeten komen van een minimuminkomen. Aan deze ouders wil de gemeente Ambt Montfort een tegemoetkoming verstrekken.

U kunt voor een bijdrage in aanmerking komen indien u één of meer kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar heeft, die volledig dagonderwijs volgen na basisonderwijs. Het moet dan wel gaan om kinderen waarvoor u de financiële lasten draagt. De bijdrage bedraagt 235,00 per kind per schooljaar.

WANNEER KUNT U DE BIJDRAGE KRIJGEN?
U kunt in aanmerking komen voor de bijdrage wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden.


* U staat ingeschreven in de Gemeente Ambt Montfort.
* U heeft één of meer kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs.

* U heeft een vermogen dat op het moment van de aanvraag lager is dan 9.640,00*.

* U moet reeds minimaal 3 jaar rondkomen van een minimuminkomen. Voor een alleenstaande ouder ligt dit inkomen op maximaal 1.103,16* netto per maand (incl. vakantiegeld). Het inkomen voor een (echt)paar ligt op maximaal 1.225,61* netto per maand (incl. vakantiegeld). Premies, onkostenvergoeding, kinderbijslag en huursubsidie worden niet als inkomen meegerekend.


* Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden verleend. * Deze bedragen gelden van 1-7-2002 tot 1-7-2003.

AANVRAGEN? Als u voor een bijdrage in aanmerking wilt komen, moet u hiervoor wel een aanvraag doen. Rekeningen of betalingsbewijzen hoeft u echter niet in te dienen; u hoeft dus niet aantoonbaar te maken op welke manier u de ontvangen bijdrage heeft besteed. Na toekenning wordt de tegemoetkoming op uw rekening overgemaakt. Een aanvraagformulier kunt u elke werkdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur telefonisch opvragen bij het bureau sociale zaken, telefoon 0475-538888. Voor het inleveren van de aanvraag kunt u dan meteen een afspraak maken met een van de bijstandsconsulenten.

Deel: ' Bijdrage voor ouders met kinderen in voortgezet onderwijs Ambt Montf.. '
Lees ook