Gemeente Axel

zeeuws vlaanderen

Vorige Pagina

BIJDRAGE VOOR SCHOOLGAANDE
KINDEREN VAN 12 TOT EN MET 16 JAAR

Ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente Axel. Deze bijdrage van f. 250,00 (per kind voor de duur van twee jaar) is vrij te besteden aan bijvoorbeeld schoolkosten, de aanschaf van een fiets, regenkleding en een schooltas. Indien u voor deze bijdrage in aanmerking denkt te komen, kunt u een aanvraagformulier opvragen of ophalen bij de gemeente Axel.

Om voor de bijdrage voor schoolgaande kinderen in aanmerking te komen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
* u dient als ouder of verzorger ingeschreven te staan in de gemeente Axel;
u dient de zorg te hebben voor één of meer schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar;
gedurende de periode 1 augustus 2000 tot en met 31 juli 2001 en op 1 augustus 2001 dient u een uitkering te ontvangen ingevolge de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) of een andere uitkering of inkomen ter hoogte van het voor u geldende sociaal minimum (bijvoorbeeld een WW- of WAO-uitkering).

Bij een inkomen hoger dan het voor u geldende sociaal minimum wordt een berekening gemaakt van de in dat inkomen aanwezige draagkracht over de periode voor de periode 1 augustus 2000 tot en met 31 juli 2001. Alle netto (gezins)inkomsten tellen mee, uitgezonderd Kinderbijslag, vakantietoeslag, huursubsidie, woonkostentoeslag, uitkeringen krachtens de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), premie-uitkeringen krachtens de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en bijzondere uitkeringen (bijzondere bijstand). Indien u over draagkracht beschikt kan dit leiden tot een lagere of geen betaling van de gevraagde bijdrage.

De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar aan de balie Werk en Inkomen in de hal van het stadhuis, Markt 1 te Axel, telefoon 0115-568300, fax 0115-564929, e-mail: axel@axel.nl.

Deel: ' Bijdrage voor schoolgaande kinderen in gemeente Axel '
Lees ook