Vereniging FME-CWM

De Business Club Oost Europa
Doel
U wordt op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen van ondernemers in de landen van Centraal en Oost Europa.
Doelgroep
De directie en exportmanagers van bedrijven verbonden aan (een branche vereniging van) FME-CWM.
Korte omschrijving bijeenkomst
Dat men bij zaken doen in Centraal en Oost Europa veel valkuilen en barrières tegenkomt, zal niemand ontkennen. Juist daarom zijn de ervaringen van andere ondernemers waardevol. U hoort hoe in de praktijk de meer en minder bekende valkuilen worden gezien en omzeild. Daarnaast krijgt u lezingen die u een goed beeld geven over andere aspecten van zaken doen in Centraal en Oost Europa. Om u een idee te geven, afgelopen keer zijn de onderwerpen Verschillen in zakencultuur tussen Nederland en Oost Europa, verzorgd door het ITIM, en de Praktijkervaring van Stork in Polen aan bod gekomen. Kortom, de Business Club Oost Europa is een mix van interessante lezingen, informele contacten, en informatie. Datum, aanvangstijd en locatie

December 1999
15.00-18.00 uur
Vereniging FME-CWM
te Zoetermeer
De Business Club Oost-Europa vindt twee keer per jaar plaats. Kosten
fl 100,- per bijeenkomst
Informatie
Voor meer informatie c.q. aanmelding kunt u zich wenden tot:


*

Vereniging FME-CWM
De heer ir. drs. A.K.J. de Vries
E-mail: avr@fme.nl
Telefoonnummer: (079) 353 12 86

Bevestiging
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging, een routebeschrijving en een factuur.

Aanmelden
Indien u zich voor deze activiteit wilt aanmelden of op de hoogte wilt worden gehouden, kunt u gebruik maken van het online aanmeldingsformulier. U ontvangt dan te zijner tijd gedetailleerde informatie.

Vereniging FME-CWM
Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail com@fme.nl

Deel: ' Bijeenkomst Business Club Oost Europa '
Lees ook