CDA

15 september 2001: Grote bijeenkomst in Utrecht voor lokale campagneleiders

Speciaal voor de campagneleiders van de afdelingen vindt op zaterdag 15 september van 10.00 tot 16.00 uur in hogeschool Domstad en groots opgezette bijeenkomst plaats. Een absolute must voor degenen die leiding geven aan de komende campagnes in de afdelingen. Tal van workshops over verschillende facetten van campagnevoeren staan geprogrammeerd. Naast de vaste programma-onderdelen zal er voldoende ruimte zijn om in een informele sfeer van gedachten te wisselen. Welke tips kunt u aan uw collegas geven in de andere gemeentes?

Doelstelling van de bijeenkomst:

1. Opstarten van een informatie-uitwisselingsnetwerk tussen de campagneleiders

2. Inzicht verschaffen in de electorale strategie en kiezersmarkt
3. Het afstemmen van de campagnes

4. Kennis maken met nieuwe campagnetechnieken
5. Inventarisatie van de stand van zaken m.b.t logistiek
6. Kennismaking met de digitale afdeling

Kosten
Er zijn geen inschrijfkosten. De bijdrage voor de lunch bedraagt f 15,- . Overmaking op giro 137000 Centrale Verrekenkas CDA Den Haag o.v.v. campagnedag 15 september 2001.
Aanmelden bij Marianne van de Griendt. Vdgriendt@bureau.cda.nl

Programma:
10.00 uur: Welkom
10.30 uur Presentatie Joep Mourits, landelijk campagneleider 11.00 uur Twee rondes workshops en lunch
15.00 uur Start webcommunity
15.20 uur Speech Marnix van Rij
15.40 uur Afsluiting Joep Mourits
16.00 uur Borrel

Workshops

1. Campagnevaardigheden: praktische tips, issues kiezen
2. Imago en personen: Uitstraling, presentatie, beeld
3. Free publicity: Creëren, uitglijders voorkomen
4. Concurrentieanalyse.Onderscheidende vermogen in imago, themas en acties

5. Mobiliseren van je leden tijdens de campagne: de persoonlijke benadering

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijeenkomst CDA in Utrecht voor lokale campagneleiders '
Lees ook