Christen- Democratisch Jongeren Appèl

BIJEENKOMST VOORJAARSTHEMA'S

Waar: Cunera, Nieuwegracht 32 in Utrecht
Wanneer: woensdag 13 januari 1999 om 19.30 uur

Het CDJA gaat de komende maanden met twee thema's aan de slag: 'vervreemding en onverschilligheid' & 'duurzame ontwikkeling'. Als eerste aanzet daartoe komen woensdag 13 januari twee expertise-groepjes bij elkaar vanuit de werkgroepen van de Binnenland- en de Buitenlandcommissie. De bedoeling is te komen tot een afbakening van de thema's en om alvast wat nadere activiteiten vorm te gaan geven.
Als CDJA-lid ben je daarbij van harte welkom!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim de Kok (vz. BuCo, W.L.M.de.Kok@kabelfoon.nl) of Frits Klap (vz. BiCo, 071-5140468).

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijeenkomst CDJA in Utrecht met twee voorjaarsthema's '
Lees ook