Vereniging FME-CWM

Oriëntatie op de invoering van ISF en/of SAO

Doel
Deze eendaagse informatieve bijeenkomst legt de nadruk op de procedure van de invoering van ISF en/of SAO en de gevolgen hiervan op gebied van organisatorische aanpak, overleg, arbeidsvoorwaardelijke consequenties en CAO-bepalingen. Uiteindelijk levert deelname aan de bijeenkomst een antwoord op vragen als: heeft het zin ISF en SAO in te voeren en welke gevolgen heeft dat?

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de oriëntatie op de invoering van ISF en/of SAO.

Doelgroep
Deze oriëntatiedag is bedoeld voor allen die betrokken zijn bij de beslissing of ISF en/of SAO ingevoerd gaan worden en voor hen die de voorbereiding ter hand moeten nemen.

Korte omschrijving bijeenkomst
Aan de orde komen de mogelijkheden die ISF en SAO bieden tot een moderne onderbouwing van de indeling en rangordening van functies en arbeidsomstandigheden en daardoor duidelijkere beloningsverhoudingen. De organisatie als basis voor verandering of verbetering wordt in kaart gebracht. Voorts komen aan de orde: loopbaanbegeleiding, opleidingsplanning en dergelijke, tegemoetkomen aan (externe) eisen in geval van kwaliteitscertificering en eisen vanuit de Arbowet.

Daarnaast wordt ingegaan op de procedure en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om te komen tot invoering van ISF en SAO en de wijze waarop daar inhoud aan kan worden gegeven. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de consequenties die invoering van ISF en SAO kan hebben, zoals verandering van de bestaande beloningsverhoudingen en mogelijke kosten.
Datum, aanvangstijd en locatie

12 oktober 1999 Vereniging FME-CWM
te Zoetermeer
Kosten
De kosten bedragen f 475,- per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal, consumpties en lunch. Genoemd bedrag is exclusief BTW.
Voor prijzen van niet-leden kunt u contact opnemen met Marjolein Schiphorst, telefoon (079) 353 13 86, e-mail msc@fme.nl Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:


*

Vereniging FME-CWM
Marjolein Schiphorst
E-mail: msc@fme.nl
Telefoonnummer: (079) 353 13 86

Vereniging FME-CWM

Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail com@fme.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijeenkomst FME-CWM Oriëntatie invoering ISF en/of SAO '
Lees ook