Gemeente Groningen

7
SEP
15.23

Persbericht

Bijeenkomst Beken Kleur! over aanpak werkloosheid allochtonen 07-09-2001

Op donderdag 13 september vindt in het stadhuis de bijeenkomst Beken Kleur! plaats: een netwerkbijeenkomst voor personeelsfunctionarissen van noordelijke bedrijven. Onderwerpen zijn de moeilijkheden die allochtonen ondervinden op (weg naar) de arbeidsmarkt en de ongelijke kansen van allochtonen ten opzichte van autochtonen. Verantwoordelijk voor het aannemen van personeel is de afdeling Personeelszaken direct van invloed op de kleur van een bedrijf. Burgemeester Wallage heeft meer dan 200 organisaties (profit en non-profit) uitgenodigd om mee te praten over de (on-) wenselijkheid van meer allochtonen binnen de organisatie.

Landelijk beleid succesvol
In april 2000 sloten minister Vermeend van Sociale Zaken en Werk en minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid een convenant met MKB-Nederland om meer allochtonen aan het werk te helpen in het midden- en kleinbedrijf. Dit landelijke beleid blijkt succesvol. In het kader van het convenant zijn 30.000 vacatures aangemeld. In de periode tot mei 2001 zijn reeds 15.534 vervuld door personen uit etnische minderheidsgroepen. Het convenant is inmiddels verlengd tot het einde van dit jaar. Bovendien zegde MKB-Nederland toe nog eens 13.000 nieuwe vacatures bestemd voor allochtonen, te zullen aanmelden.

Discussie
Dhr. Leo v.d. Burg, directeur van het onderzoeks- en ontwikkelingsbureau voor menskundige bedrijfskunde Tricona in Zutphen, zal met behulp van stellingen en praktijkvoorbeelden de discussie met de deelnemers aan de bijeenkomst aanjagen. Burgemeester Jacques Wallage verricht de aftrap van de discussie. Mw. Charlotte Slagveer leidt de discussie in goede banen.

Programma
15.00 uur: ontvangst
15.30 uur: opening door dagvoorzitter
15.40 uur: aftrap door Burgemeester J. Wallage
15.45 uur: inleiding gastspreker L. van den Burg, Tricona Advies BV
16.30 uur: muzikaal intermezzo
16.35 uur: conclusie en slotbetoog
aansluitend: informele afsluiting met muziek, hapje en drankje

Deel: ' Bijeenkomst in Groningen over werkloosheid immigranten '
Lees ook