Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing

Persbericht Solitaire
Bijeenkomst voor jongeren met een chronisch zieke ouder Muriel Waanders (De LOT) - 14-09-2001

Op 3 nov. wordt in Utrecht een bijeenkomst gehouden voor jongeren met een chronisch zieke ouder. De dag vindt plaats op initiatief van de werkgroep 'Zij aan Zij: jongeren met een chronisch zieke ouder' en de LOT ver. van mantelzorgers.

Het doel van deze dag is om jongeren, in de leeftijd van 16 tot en met 35 jaar, met elkaar in contact te brengen en hen de kans te geven ervaringen uit te wisselen, ideeën op te doen en hun persoonlijke netwerk te onderhouden (zoals bijvoorbeeld contacten op school, op het werk en met leeftijdsgenoten). Maar ook hoe het eigen netwerk te gebruiken en steun te vragen. Deze praktische tips en de uitwisseling van ervaringen maken het voor deze jongeren makkelijker om om te gaan met hun huidige situatie.

Jongeren die thuis zorgen voor een langdurig zieke ouder Jongeren die opgroeien in een gezin met een zieke ouder zijn vaak intensief betrokken bij de ziekte en bij de verzorging. Ook leveren deze jongeren doorgaans een grote bijdrage aan het huishouden. Deze zorgsituatie kan tot problemen leiden, die nog onvoldoende door de buitenwacht worden gezien. Het is gebleken dat het verlenen van mantelzorg door jongeren aan hun zieke ouder(s) als een zware taak wordt ervaren. De intensiviteit van de zorg en de emoties van het zorgen voor de eigen vader of moeder hebben ook directe gevolgen. Deze jongeren hebben vaak minder tijd voor het onderhouden van hun sociale netwerk (vriendenkring) en deelname aan activiteiten (sport, uitgaan, hobby). Maar ook school en opleiding komen in de knel. Vooral de emotionele kant van de zorgrelatie is zwaar, omdat de zorg belastend kan zijn voor de relatie tussen de ouder en de opgroeiende jongere. Een aantal jongeren ondervindt bovendien buiten het gezin weinig begrip voor hun situatie en gevoelens en sommigen krijgen last van lichamelijke klachten of depressieve gevoelens. Dit wordt nog onvoldoende door de naaste omgeving of door hulpverleners onderkend.

Programma bijeenkomst
De dag start om 10.30 uur met ervaringen van drie jonge mantelzorgers, die vertellen over hun netwerk. Daarna is er ruimte voor vragen en opmerkingen. De middag start met een act waarin het netwerk van de jongere zichtbaar wordt gemaakt. Daarna volgen er twee presentaties; een studentendecaan en een ervaringsdeskundige uit het onderwijs gaan in op het netwerk van de jongere en hoe ze het effectief kunnen inzetten.
Onder begeleiding van ervaringsdeskundigen zal in kleine groepjes gesproken worden over de twee presentaties. Met elkaar worden mogelijkheden besproken, tips uitgewisseld en ideeën gegeven voor vervolgbijeenkomsten en activiteiten. De dag duurt tot 16.00 uur.

Organisatie
De dag wordt georganiseerd door en onder verantwoordelijkheid van de LOT, de vereniging van mantelzorgers in samenwerking met de werkgroep 'Zij aan Zij - jongeren met een chronisch zieke ouder'. Een voorbereidingscommissie bereidt de dag inhoudelijk voor. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van: CVA vereniging, Friedrichwegener Stichting, NIZW, Univ.Utrecht, Steunpunt Mantelzorg Zeist, IRV (Coördinatie Centrum Chr. Zieken Limburg), Zij aan Zij en de LOT.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst voor jongeren met een chronisch zieke ouder wordt gehouden op zaterdag 3 november 2000 van 10.30 tot 16 uur in Meeting Circle (nabij Centraal Station) te Utrecht. De kosten voor deze dag bedragen 17,50 (inclusief lunch).

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie over deze bijeenkomst of voor inhoudelijke informatie over jonge mantelzorgers, kunt u contact opnemen met Gerrie Wagemakers, staffunctionaris bij de LOT, John F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik.
Tel (030)659 22 22. E-mail G.Wagemakers@mantelzorg-LOT.nl

© 2001 NVACP

Deel: ' Bijeenkomst jongeren met chronisch zieke Muriel Waanders '
Lees ook