EVD

Voorlichtingsbijeenkomst Luchthavenontwikkeling in Midden- en Oost-Europa', 25 februari 1999

De ontwikkeling van luchthavens is een belangrijke factor voor de economische ontwikkeling van een land. In de landen in Midden- en Oost-Europa zijn er een toenemend aantal plannen voor upgrading, renovatie en nieuwbouw van luchthavens wat deze regio tot een belangrijke opkomende markt maakt. Met het oog op de mogelijke toetreding van een aantal landen in deze regio tot de Europese Unie zijn er tevens een aantal programma's ontwikkeld waar het Nederlands bedrijfsleven aanspraak op kan maken.

Om de specifieke informatie over de landen in deze regio t.a.v. van projectinformatie, financiering en culturele aspecten te belichten, nodigen wij u uit voor de bijeenkomst Luchthavenontwikkeling in Midden- en Oost-Europa' die de EVD in samenwerking met Netherlands Airport Technology (NAT) organiseert. De bijeenkomst heeft tot doel bedrijven uit de Nederlandse luchthavenindustrie gericht te informeren over recente ontwikkelingen in dit aandachtsgebied en om ervaringen en informatie uit te wisselen over projectacquisitie in deze landen.

Lees voor meer informatie en /of aanmelding de aankondigingspagina over deze voorlichtingsbijeenkomst.

Deel: ' Bijeenkomst Luchthavenontwikkeling Midden- en Oost-Europa '


Lees ook