Anti Racisme Informatie Centrum

'Vrede tussen mensen' - een bezinningsbijeenkomst van de moslimorganisaties en de Raad van Kerken in Leiden

14 oktober 2001

Leidse Waag
Aalmarkt
Leiden

De moslimorganisaties en de Raad van Kerken in Leiden beleggen gezamenlijk een bezinningsbijeenkomst in de Leidse Waag aan de Aalmarkt. De bijeenkomst is
georganiseerd naar aanleiding van de terreuraanslag op de WTC-torens in New York op 11 september.
Sindsdien is er in Leiden een opleving geweest van het 'kleine racisme': scheldpartijen en beledigingen aan het adres van vrouwen en meisjes met hoofddoekjes en Turken en
Marokkanen in het algemeen.

De kerken en moslimorganisaties hopen de Leidenaars kalmeren. Op zondagmiddag 14 oktober willen zij van 15.00 tot 17.00 uur met 'belangstellende burgers, politici en religieuze leiders nadenken over ons omgaan met elkaar'. Dominee M. van der Velden wil bijvoorbeeld een ontmoeting met de mensen die de moskee aan de Curaçaostraat hebben beklad. ,,Waarom hebben zij dat gedaan? Wat is hun woede, wat zijn hun grieven? Dat wil iedereen graag weten.''

Moslims en christenen zeggen dat zij in Leiden vreedzaam naast elkaar willen leven en geen ruimte willen laten voor extremisme. 'Vrede tussen mensen' is dan ook de naam die de bijeenkomst heeft meegekregen. De gemeente Leiden steunt het initiatief met 3000 gulden (voor de huur van De Waag) en burgemeester Postma is één van de sprekers.

Aanvang: 15:00
Einde programma: 17:00

Last update: 08-10-01

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijeenkomst moslimorganisaties en Raad van Kerken in Leiden '
Lees ook