Ministerie van Financiën


https://www.minfin.nl

MIN FIN: Mededeling

MINISTERIE VAN FINANCIEN
Onderwerp: mededeling
Nummer: MED01-031
Datum: 20 september 2001

Dinsdag bijeenkomst Nationaal Forum voor de introductie van de euro

Dinsdag 25 september is er een bijeenkomst van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro.
Op de agenda staat de twaalfde euro-enquete van de Nederlandse Bank. Verder wordt de prijzenmonitor van de Consumentenbond besproken. Daarin worden de resultaten gegeven van het onderzoek naar de prijsontwikkeling in verband met de komst van de euro. Tevens wordt de rapportage van het EuroMeldpunt, waar mensen klachten en pluimen over de euro kunnen geven, door de Consumentenbond toegelicht. Bij het onderwerp chartale omwisseling wordt gesproken over de voorbereiding van het bedrijfsleven en de consument. Ten slotte staat er ook een nota over het elektronisch betalingsverkeer op de agenda. De vergadering begint om 10. 00 uur. Na afloop van de bijeenkomst, om 12.00 uur, is er een persbijeenkomst op het ministerie van Financien in Den Haag.

20 sep 01 16:14

Deel: ' Bijeenkomst nationaal Forum voor introductie Euro '
Lees ook