Provincie Overijssel

Zwolle, 19 april 1999

KOPSE SPECIAL OVER ONTWERP-BEGRENZINGENPLAN

Als aanvulling op de reguliere Kopse Kranten is er deze maand een ‘special’ uitgekomen. Deze ‘special’ is geheel gewijd aan het voorontwerp-begrenzingenplan in Noordwest-Overijssel en de inspraak daar om heen. In het begrenzingenplan staat beschreven waar de nieuwe natuur in Noordwest-Overijssel komt te liggen en waar ‘landbouwnatuur’ een plaats krijgt. Het begrenzingenplan ligt van 14 april tot en met 12 mei 1999 nog als voorontwerp in de inspraak. In de Kopse Special kunt u precies lezen waar de voorlichtingsbijeenkomsten over het voorontwerp-begrenzingenplan gehouden worden. De eerste bijeenkomst is op 21 april om 9.30 uur in De Ploats te Blokzijl.

Verder in deze Kopse special uitgebreid aandacht voor beheersovereenkomsten. De special biedt een overzicht van overeenkomsten die grondeigenaren- of gebruikers nu kunnen afsluiten.

Begrenzingenplan

Het ontwerp- begrenzingenplan is opgesteld door de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG), na voorwerk van een ‘begrenzingencommissie’ waarin belangengroepen uit het gebied zaten. Het plan is een uitwerking op perceelsniveau van de voorlopige grenzen van de nieuwe natuur uit het Gebiedsperspectief voor Noordwest-Overijssel, maar omvat ook eerder gemaakte begrenzingsafspraken. Het plan ligt van 14 april tot en met 12 mei
1999 ter inzage bij de provincie, gemeenten en het waterschap Wold en Wieden. In dezelfde periode worden eveneens vier informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op 28 april wordt de klankbordgroep ‘gebiedsgericht beleid’ geïnformeerd. Tot en met 26 mei kan iedereen nog reageren. Uiteindelijk zullen Gedeputeerde Staten in het najaar het definitieve begrenzingenplan vaststellen, waarna grondgebruikers overeenkomsten met de Dienst Landelijk Gebied kunnen afsluiten.

De Kopse Special is huis-aan-huis verspreid en ook toegezonden aan de vaste abonnees van Noordwest-Overijssel. Als u de krant niet heeft ontvangen, kunt u een exemplaar opvragen bij de provincie Overijssel (mw. Van Geldere) tel: 038-4252335. Ook kunt u zich bij mevrouw Van Geldere opgeven als u de bijeenkomst van de klankbordgroep wilt bijwonen.

Deel: ' Bijeenkomst ontwerp-begrenzingenplan Noordwest-Overijssel '
Lees ook