Gemeente Appingedam

Gemeente Appingedam - Mar 22 1999 - 20.25

RIOLERING BINNENGEBIED/CENTRUM

Op maandag 29 maart 1999 wordt in het hotel "Wapen van Leiden", Wijkstraat 44 te Appingedam een bijeenkomst belegd aangaande de nog niet op de riolering aangesloten panden in het binnencentrum/centrum. Bewoners van de percelen waarvan ons bekend is dat ze niet (geheel) op de riolering zijn aangesloten, hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Het kan zijn dat de gegegens bij de gemeente niet volledig zijn. Indien u bekend is dat uw perceel niet (geheel) is aangesloten en u heeft geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, dan wordt u alsnog langs deze weg uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst te kunnen bijwonen, dan wordt u verzocht dit schriftelijk te melden bij de gemeente, ter attentie van de heer E. Hogen Esch. U wordt dan nader op de hoogte gebracht van de te volgen procedure.

Deel: ' Bijeenkomst over aansluiting op riolering centrum Appingedam '
Lees ook