Gemeente Andijk


Bijeenkomst plannen Buurtjeskerk op 27 februari

Donderdag 27 februari 2003 organiseert de gemeente een inspraakbijeenkomst over de plannen voor de Buurtjeskerk. Scholtens Projecten BV heeft een aanvraag ingediend om de Buurtjeskerk in te richten als restaurant. Met deze inspraakbijeenkomst biedt de gemeente u de mogelijkheid om mondeling uw zienswijzen over deze plannen naar voren te brengen. U bent op 27 februari om 19.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis.

Alle stukken die betrekking hebben op het project/de aanvraag liggen vanaf 20 februari gedurende twee weken ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken. U kunt hiervoor terecht tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijeenkomst plannen Buurtjeskerk gemeente Andijk '
Lees ook