Partij van de Arbeid

Den Haag, 1 oktober 2001


Bijeenkomst Politiek Forum Partij van de Arbeid
Op zaterdag 6 oktober vindt de tweede bijeenkomst van het Politiek Forum van de PvdA plaats in de Hogeschool 's Hertogenbosch. Het Politiek Forum is een orgaan, dat uit 112 vertegenwoordigers bestaat. Het is meningsvormend en opiniërend en kan zwaarwegende adviezen geven aan het partijbestuur en de parlementaire fracties.

De leden van het Politiek Forum hebben voor 6 oktober drie hoofdthema's geagendeerd. De WAO, de privatisering en de politieke actualiteit.

De bijeenkomst wordt om 10.30 uur geopend door PvdA-voorzitter Ruud Koole, waarna onder leiding van Jan van Zijl, PvdA-bestuurslid, wordt gediscussieerd over de WAO.

Om 11.50 uur volgen zes parallelle lunchdebatten over de thema's: buitenlands beleid, binnenlands beleid, kennis en economie, sociaal beleid, ruimte en milieu en volksgezondheid.

Na de lunch, om 13.30 uur, komt de privatisering aan bod en debatteert men hierover onder leiding van PvdA-bestuurslid Mirjam de Meijer. De betreffende passage in het ontwerp verkiezingsprogramma dient hierbij als leidraad.

Wim Kok houdt om 14.30 uur een inleiding over de internationale situatie. Onder leiding van Ruud Koole wordt vervolgens gediscussieerd over de politieke actualiteit, waarbij de internationale situatie na de terreuraanslagen in de VS in ieder geval aan de orde komt.

De bijeenkomst wordt rond 16.00 uur afgesloten door Ad Melkert, voorzitter van de PvdA Tweede-Kamerfractie.

Het Politiek Forum komt op zaterdag 6 oktober bijeen van 10.30 tot 16.15 uur in de Hogeschool 's Hertogenbosch, Onderwijsboulevard 215 te Den Bosch.

Voor meer informatie: Susan Baart 06-21566952

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijeenkomst Politiek Forum Partij van de Arbeid '
Lees ook