Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PVDA

Amsterdam, 23 mei 2002

Bijeenkomst politiek forum pvda

Zaterdag 1 juni wordt de vierde bijeenkomst van het Politiek Forum van de PvdA gehouden in het Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht. Het Politiek Forum is een orgaan dat uit 112 gekozen vertegenwoordigers uit de PvdA bestaat. Het is meningsvormend en opiniërend en kan zwaarwegende adviezen geven aan het partijbestuur en de parlementaire fracties.

Heel veel mensen in en om de Partij van de Arbeid hebben na de dramatische verkiezingsuitslag gereageerd: adhesiebetuigingen, analyses van de uitslag, maar vooral ideeën en suggesties op welke wijze de PvdA zich kan herstellen en terugkomen.

De opdracht voor de komende tijd is om deze inbreng en betrokkenheid samen te brengen en vervolgstappen te zetten in de vernieuwing van de partij. Het Politiek Forum komt bijeen om van gedachten te wisselen over de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen en over de inhoudelijke en organisatorische stappen, die de PvdA in de nabije toekomst moet zetten.

Het Politiek Forum begint om 11.00 uur en zal tot uiterlijk 16.00 uur duren. Een definitieve agenda volgt later.

Voor deze bijeenkomst geldt een strikte accreditatie. U dient zich vooraf aan te melden bij Fridy van Hapert ( fvanhapert@tk.parlement.nl of 070-318 2694) en in het bezit te zijn van een geldige perskaart én legitimatiebewijs, die u de dag zelf toont. De accreditatie sluit op donderdag 30 mei om 17.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijeenkomst Politiek Forum PVDA, accreditatie vereist! '
Lees ook