Partij van de Arbeid

13 maart: bijeenkomst woningbouwproductie

11-03-2003

UITNODIGING

Aan : Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling

Van : Robert Valkhoff, ass. wethouder Stadig

Betreft : Bijeenkomst thema Woningbouwproductie 13 maart 2003

Op donderdag 13 maart zal om 20.00 uur de Kick-Off 2003 van de Amsterdamse Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling (WSO) plaatsvinden in Zaal 0239. Het thema van deze bijeenkomst is de woningbouwproductie. De bedoeling is om aan de hand van onderstaande stellingen te discussiëren over welke onorthodoxe maatregelen genomen moeten worden om de woningbouwproductie los te trekken.

Waar : Stadhuis Amsterdam zaal 0239

Datum : donderdag 13 maart 2003

Tijd : 20.00 uur

Programma Zaal 0239:

20.00 : Welkom door voorzitter en introductie sprekers;

20.10 : Arthur Verdellen (woningbouwregisseur) over wat hij zoal heeft geregisseerd,
Dominic Schrijer (PvdA-Rotterdam) over hoe het in Rotterdam gaat; 20.30 : Fer Felder (ontwikkelaar Amstelland) en Marinus Knulst (de Dageraad) over hun oplossingen

21.00 : pauze

21.15 : Bouwe Olij (PvdA-Amsterdam) en Evert Bartlema (stadsdeel Westerpark);

21.45 : Staf Depla (Tweede-Kamerfractie en Rode Ingenieur) en Duco Stadig (wethouder)

Voorzitter: Egbert de Vries

Stellingen:
Het Amsterdamse grondprijsbeleid moet blijven zoals het is. Om NU voldoende sociale nieuwbouw te kunnen realiseren wordt toegestaan dat corporaties deze woningen op termijn mogen verkopen.
Hogere aanvangshuren toestaan om sociale huurwoningen minder onrendabel te laten zijn.
Meer woningen bouwen in Maatschappelijk Gebonden Eigendom Bouwproductie verhogen door tijdelijk 40% sociaal te realiseren in plaats van 30%.
50% van de bouwproductie moet bestaan uit WIBOs.

Wilt u op de Kick-Off 2003 van de Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling (WSO) aanwezig zijn, dan verzoeken wij u om u aan te melden bij sveldema@raad.amsterdam.nl. Wilt u mensen aanmelden voor de WSO mailt u dan naar rvalkhoff@bestuursdienst.amsterdam.nl.

Na deze spetterende avond gaat de Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling ook de rest van het jaar weer volop aan de slag. De volgende bijeenkomsten zijn gepland voor 2003. Schrijf de data in je agenda!
donderdag 5 juni 2003 20.00 uur

donderdag 25 september 2003 20.00 uur

donderdag 20 november 2003 20.00 uur

Het thema van deze avonden zullen later bekend worden gemaakt.

In verband met de vakantie van Robert Valkhoff, kunt u voor vragen en/ of verdere informatie kunt u contact opnemen met Simone Veldema. Robert is zelf weer te bereiken vanaf maandag 10 maart.

Tot donderdag 13 maart!

Robert Valkhoff


Deel: ' Bijeenkomst PvdA A'dam thema Woningbouwproductie '
Lees ook