Provincie Friesland

Persberichten

Uitnodiging informatieavond reconstructie wegvak Sint Annaparochie-Berlikum (Hemmemaweg) N383

De provincie Fryslân maakt dit jaar een begin met het project N383 Sint Annaparochie-Berlikum. Het gaat hierbij vooraleerst om het maken van plannen, welke in maart 2002 moet zijn afgerond. Uitvoering is gepland in 2003/2004. Bij het maken van de plannen staat de provincie een open planproces voor, waarbij de direct-belanghebbenden zoals bewoners, agrariërs en ondernemers er direct vanaf het begin bij betrokken zullen worden.

De huidige inrichting voldoet niet aan de ontwerpeisen. Er zijn erg veel ontsluitingen van percelen op de hoofdrijbaan, zoals bedrijven, woningen en agrarische gronden. De weg is te smal (voor de functie van de weg) met als gevolg dat de bermen worden stuk gereden. De fundering van de huidige weg is niet toereikend voor de intensiteit van het (vracht)verkeer en zal verbeterd moeten worden.

U wordt dan ook van harte uitgenodigd om de informatieavond op 2 oktober 2001 bij te wonen. Deze avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Ons Huis te St. Annaparochie.

26 september

Deel: ' Bijeenkomst reconstructie wegvak Sint Annaparochie-Berlikum '
Lees ook