Gemeente Zoetermeer

Bijeenkomst ruimtelijke visie Dorp

De gemeente werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het Dorp. Op
21 september jl. heeft over de visie van het college een brainstormende vergadering plaatsgevonden van de raadscommissie Stadswerken. Nu is het woord aan de bewoners en andere belanghebbenden. Op woensdag 6 oktober vindt een presentatie van de visie plaats met aansluitend gelegenheid voor discussie. Bewoners en bedrijven in de wijk Dorp hebben hiervoor een schriftelijke uitnodiging gekregen. De informatieavond wordt gehouden in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis (ingang Frankrijklaan) en begint om 20.00 uur.

Doel van de ruimtelijke visie is het richting geven aan de discussie over de mogelijkheden op de (middel)lange termijn ter verbetering van de stedenbouwkundige en verkeersstructuur van de wijk Dorp. De komende tijd zal moeten blijken met welke wensen en mogelijkheden de gemeente rekening moet houden bij het herzien van het bestemmingsplan voor het Dorp.

Nieuwsbrief
Inmiddels is er ook een nieuwsbrief verschenen met daarin een korte beschrijving van de ruimtelijke visie. Deze nieuwsbrief is af te halen in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en op de wijkpost Dorp/Driemanspolder (J.W. Paltelaan 7). Bovendien is de nieuwsbrief ook te lezen op de website van de gemeente Zoetermeer, www.zoetermeer.nl. De volledige Ruimtelijke visie Dorp is ook op de eerder genoemde adressen in te zien.

Gemeente Zoetermeer oktober 1999

Deel: ' Bijeenkomst ruimtelijke visie Dorp Zoetermeer '
Lees ook