Gemeente Zoetermeer

Bijeenkomst Samenwerken aan leefbaar en duurzaam Zoetermeer

Op vrijdag 31 mei, van 16.00 tot 19.00 uur, komen in De Sniep diverse verenigingen en groepen samen die zich inzetten voor leefbaarheid en duurzaamheid in Zoetermeer. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stuurgroep Lokale Agenda 21.
Het doel is om met de verschillende groepen en overige geïnteresseerden tot samenwerking te komen en concrete afspraken te maken voor gezamenlijke activiteiten.
Vanaf 17.45 uur is er een informatiemarkt waar alle aanwezige groepen zich aan elkaar, aan geïnteresseerde Zoetermeerders en aan Wethouders en Raadsleden kunnen presenteren. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze middag bij te wonen!

Programma
De nieuwe wethouder van Milieu, de heer Ton Roerig, zal de middag openen en verder als voorzitter optreden. Na een korte inleiding over het doel en de achtergrond van de middag start de workshop "Levend Netwerken".
Tijdens deze workshop kunnen de aanwezigen door steeds korte opdrachten uit te voeren ontdekken met wie en op welke gebieden er mogelijkheden zijn voor concrete samenwerking. Doel is om tot concrete afspraken te komen over activiteiten die men gezamenlijk gaat uitvoeren. Nadat de workshop is afgesloten kunnen alle aanwezige groepen en verenigingen zich presenteren tijdens de informatiemarkt. Dat is ook een mooi moment voor (nieuwe) wethouders en raadsleden om zich te oriënteren op het brede scala aan groepen dat zich inzet voor leefbaarheid en duurzaamheid in Zoetermeer. Alle aanwezigen kunnen deelnemen aan het buffet.

Lokale Agenda 21
Lokale Agenda 21 is een initiatief dat is ontstaan tijdens de VN milieuconferentie in Rio de Janeiro in 1992. Onder de naam Agenda 21 werd daar een actieprogramma opgesteld voor ruim 2.500 maatregelen gericht op het tot stand brengen van een duurzame samenleving voor alle wereldbewoners. Om al die maatregelen uit te kunnen voeren werd afgesproken dat de lokale overheden in samenwerking met burgers een deel van de uitvoering op zich zouden nemen. Zo werd de LA 21 (lokale agenda 21) een feit. In Zoetermeer zijn onder de noemer van LA21 vier themagroepen actief op het gebied van Afval, Duurzaam bouwen en wonen, Stedelijke ontwikkeling en beheer en Verkeer en openbaar vervoer. Zij hebben onder meer bijgedragen aan initiatieven als het Gezond Milieuhuis Zoetermeer en de ontwikkeling van de 0-energiewoningen in Oosterheem, het project "de Groene Kreek". De voorzitters van de themagroepen komen samen in de Stuurgroep LA 21.

De stuurgroep Lokale agenda 21 nodigt u van harte uit de middag bij te wonen, en u actief in te zetten voor leefbaarheid en duurzaamheid in Zoetermeer. Als u niet mee wilt doen aan de workshop, maar zich wel wilt oriënteren op de (vele) groepen en verenigingen die zich inzetten op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid bent u natuurlijk ook van harte welkom tijdens de informatiemarkt. Tijdens de informatiemarkt kunt u (gratis) deelnemen aan het buffet.

'De Sniep'
De bijeenkomst vindt plaats vrijdag 31 mei a.s. in 'De Sniep', Broekwegschouw 211, van 16.00 tot 19.00 uur, infomarkt vanaf 17.45 uur.
Voor meer informatie over de middag én over Lokale Agenda 21 kunt u contact opnemen met Miranda Verbeek (079) 346 8319, m.verbeek@zoetermeer.nl

Laatste wijziging: 22-05-2002

Deel: ' Bijeenkomst Samenwerken aan leefbaar en duurzaam Zoetermeer '
Lees ook