Gemeente Hilversum


Scholen van Dudok in Hilversum: probleem of uitdaging?
4 mei 1999

Zijn de scholen van Dudok een erfgoed waartoe de gemeente Hilversum is veroordeeld, of zijn de scholen juist een verrijking van de stad en voor het onderwijs in Hilversum? Deze vraag staat centraal op de derde gespreksavond die het Dudok Centrum op 20 mei a.s. organiseert in het kader van de expositie ‘Dudok’s erfenis: slopen, behouden en vernieuwen’. Met de tentoonstelling en de serie gespreksavonden vraag het Dudok Centrum aandacht voor de problematiek rond het behouden en vernieuwen van jonge monumenten. Het thema van deze avond is herbestemming en aanpassing van de Hilversumse Dudokscholen.

Dudok bouwde in Hilversum twintig scholen die vanwege hun architectonische kwaliteit en de manier waarop zij in de wijk zijn geplaatst, een unieke cultuurhistorische waarde hebben. De meeste scholen zijn beschermd monument. Bijzonder is de wijze waarop de gebouwen vanuit de belevingswereld van het kind zijn ontworpen. Bij de bouw in de jaren twintig en dertig trokken de scholen in binnen- en buitenland de aandacht omdat ze bijzonder geschikt werden geacht voor het geven van onderwijs.

In de loop der jaren zijn de opvattingen over onderwijs veranderd, en zijn andere eisen aan schoolgebouwen gesteld. Een aantal scholen is leeg komen te staan en vervolgens gesloopt (Jan van der Heijdenschool) of herbestemd als kantoor (Nienke van Hichtumschool en Snelliusschool) of appartementencomplex (Geraniumschool en Oranjeschool). De meeste Dudokscholen hebben echter hun oorspronkelijke functie behouden. Voor deze monumenten geldt dat zij moeten worden aangepast aan de hedendaagse eisen van het onderwijs. De Lorentzschool en de Vondelschool zijn voorbeelden van Dudokscholen die recentelijk zijn aangepast. Hierbij stonden belangen en ambities van onderwijs en monumentenzorg tegenover elkaar; de aanpassing van bijvoorbeeld het interieur aan multifunctionele eisen en openheid is soms in strijd met het oorspronkelijke ontwerp.

De gespreksavond op 20 mei a.s. vindt plaats in de burgerzaal van het Hilversumse raadhuis, aanvang 20.15 uur. Entree trouwingang bij de vijver. Kaarten à ƒ5,00 zijn vanaf 19.30 uur te koop bij de trouwingang. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer: 035 - 629 22
62. Dudok Centrum, Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum

Deel: ' Bijeenkomst Scholen Dudok in H'sum probleem of uitdaging? '
Lees ook