Provincie Overijssel

Bijeenkomst Stedelijke Vernieuwing 13 - 6 vervalt

Door het te geringe aantal aanmeldingen voor het uitgebreide programma van de ISV manifestatie te Kampen is besloten de bijeenkomst te laten vervallen.

De bijeenkomst zou de eerste manifestatie van de provincie Overijssel zijn over de uitvoering van stedelijke vernieuwingsprojecten in programma- en projectgemeenten. De bijeenkomst wordt waarschijnlijk verschoven naar het najaar.

Bron: Jan Provoost, tel. 038-425 1330.


© 11-06-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Bijeenkomst Stedelijke Vernieuwing Overijssel 13 - 6 vervalt '
Lees ook