Gemeente Den Helder

persberichten

Bijeenkomst Van Galenbuurt over bouwen en wonen

Datum: 23 september 1999

Op maandag 4 oktober 1999 organiseren de Milieudienst en de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Den Helder een bijeenkomst in de Van Galenbuurt. Om 19.30 uur zijn de bewoners en in de buurt werkzame organisaties in de Van Galenbuurt van harte welkom in Buurthuis De Beuk, Hertzogstraat 7. De bijeenkomst staat in het teken van het thema bouwen en wonen. Tijdens deze avond zal informatie worden gegeven over onder andere subsidie- en financieringsmogelijkheden voor aanpassingen aan de eigen woning. Tevens zal gepraat worden over hoe om te gaan met overlast in woongedrag. Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd om ideeën en oplossingen aan te dragen voor ontwikkelingsgebieden in de Van Galenbuurt.

Deze bijeenkomst is een onderdeel van een reeks van bijeenkomsten in de Van Galenbuurt. In samenwerking met de bewoners en in de buurt werkzame organisaties wordt toegewerkt naar oplossingen voor de buurt. Het uiteindelijke doel is, mede aan de hand van de bijeenkomsten, tot een plan van aanpak voor de Van Galenbuurt te komen.
_________________________________________________________________

Laatste verandering: september 27, 1999

Deel: ' Bijeenkomst Van Galenbuurt Den Helder over bouwen en wonen '
Lees ook