Ministerie van Justitie

12 april

Integraal Veiligheidsbeleid in kleinere gemeenten Inhoud: De bijeenkomst heeft als doel tot uitwisseling van informatie en succesvolle maatregelen te komen en zicht te bieden op de stand van zaken van het lokaal veiligheidsbeleid.
Programma: Inleidingen van M.R.Vollenbroek (dagvoorzitter), L. van Vliet (integraal veiligheidsmanager Ministerie van BZK), E.J. Cannemeijer (beleidsmedewerker OOV gemeente Deurne), en een tweetal deelsessies.
Plaats: De Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht Tijd: 13.30-16.45 uur (borrel na)
Inlichtingen: Congres en Studiecentrum VNG, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, tel.: 070-3738459 / 070-3738469, fax: 070-3738743 / 070-3635682, e-mail: cs@vng.nl, internetadres: https://www.vng.nl
Kosten: f 130 (inclusief congresbundel), studenten 75% korting

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijeenkomst Veiligheidsbeleid in kleinere gemeenten '
Lees ook