Ingezonden persbericht


Herinnering

Houd Rotterdam bereikbaar en in beweging!

Sprekers: Lodewijk de Waal en Jeannette Baljeu

Kringbijeenkomst VNO-NCW Rotterdam

Dinsdag 8 juli 2008, 16.00 - 18.00 uur

Sparta Stadion Het Kasteel , Spartapark Noord 1 in Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Graag herinneren wij u aan de gezamenlijke bijeenkomst van VNO-NCW Rotterdam, de KvK Rotterdam en BEREIK! (voorheen Nexus) op dinsdag 8 juli 2008. De middag staat in het teken van de mobiliteit in onze regio. Samen met u willen wij afspraken maken om Rotterdam bereikbaar te houden.

Elke Rotterdammer heeft nu al veel ergernissen als het gaat om de dagelijkse files op de A13, A15, A16 en A20. En als we niets doen, zullen de files de komende jaren alleen maar toenemen en holt het vestigingsklimaat achteruit. Daarom vragen wij nu uw aandacht om in

samenwerking met de overheden de mobiliteit in deze regio aan te pakken. Rotterdam moet bereikbaar en in beweging kunnen blijven! Wat kunnen we doen om de bereikbaarheid te verbeteren?

Het bedrijfsleven maakt zich sterk voor een betere infrastructuur. We kunnen echter nog veel meer doen, onder andere via mobiliteitsmanagement. Voor bedrijven betekent dit concreet afspraken maken met personeel over reiskostenvergoedingen en "slimmer werken". U kunt ook denken aan een ander parkeerbeleid, aan telewerken, teleconferencing of aan flexibele werktijden. Voor een individueel bedrijf kunnen betere pendelstromen de kosten verlagen en de productiviteit verhogen. Er zijn teveel mogelijkheden om op te noemen en gelukkig zijn een aantal bedrijven al bezig om initiatieven te ondernemen. Al die initiatieven willen we verzamelen en versterken. Ook de overheid zal hieraan een steentje moeten bijdragen: denk bijvoorbeeld aan het wegnemen van de huidige knelpunten in het (openbaar) vervoer.

Minister Eurlings heeft een Taskforce Mobiliteit in het leven geroepen. Onder voorzitterschap van Lodewijk de Waal werkt de overheid samen met werkgevers en werknemers. Het doel is om voor september 2008 met voorstellen te komen die het aantal autokilometers in de spits met minimaal 5% reduceren. U kunt dan denken aan fiscale maatregelen, maatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid of aan een van bovengenoemde initiatieven.

Aanvullend wil Eurlings in een aantal regio's komen tot afspraken die de doorstroom bevorderen. Ook in Rotterdam willen wij komen tot een convenant om de bereikbaarheid te verbeteren. Feitelijk gaat het om mobiliteitsmanagement, het nemen van maatregelen om de verkeersbewegingen te veranderen. Jeannette Baljeu is wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie van de Gemeente Rotterdam en tevens portefeuillehouder van de stadsregio. Samen met haar willen wij als bedrijfsleven komen tot een convenant om de mobiliteit op peil te houden.

Geheel vrijblijvend is het niet. Dit heeft te maken met een zogenaamde ministeriële regeling die actief wordt als we er niet in slagen in de regio tot afspraken te komen. Dit zou een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven betekenen.

De bijeenkomst vindt plaats in het Sparta Stadion alwaar voldoende parkeergelegenheid is. Een routebeschrijving kunt u vinden op www.spartarotterdam.nl. Met bijgevoegd antwoordformulier of door het beantwoorden van deze e-mail kunt u zich aanmelden.

Mocht u nog vragen hebben over de bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met

Erna Verschuur. Wij hopen u te mogen verwelkomen op 8 juli a.s.

Met vriendelijke groet,

Con Schoenmakers,

voorzitter VNO-NCW Rotterdam

voorzitter Kring Rotterdam van de KvK Rotterdam

VNO-NCW West

Bezuidenhoutseweg 12 te Den Haag

Postbus 93073, 2509 AB Den Haag

T 070 349 08 24

F 070 349 08 08

E Verschuur@vno-ncwwest.nl

I www.vno-ncwwest.nl

Antwoordformulier

Bedrijfsnaam.................

Naam en Voornaam............... Adres....................

Postcode/Woonplaats............... E-mail.....................

( Ik neem deel aan de bijeenkomst "Houd Rotterdam bereikbaar en in beweging!" van VNO-NCW Rotterdam op dinsdag 8 juli 2008.

( Indien wij niet in het bezit zijn van uw e-mailadres voor het sturen van de bevestiging en uw

voornaam voor de badge wilt u deze dan hieronder invullen:

E-mail..................................

Voornaam...............................

( Ik word vervangen door / vergezeld van introducé(e): (doorhalen wat van toepassing is) Naam:.................................
Voornaam:.............................
Bedrijf:...............................
E-mail:..............................

( Ruimte voor opmerkingen:

...................................

...................................

( Ik ben helaas verhinderd

Indien u zich hebt aangemeld doch alsnog onverhoopt verhinderd mocht zijn, verzoeken wij u dit per fax aan ons door te geven.

U wordt verzocht dit formulier per omgaande, doch uiterlijk 1 juli 2008 per fax of post terug te zenden aan:

VNO-NCW West

- Per Fax: (070) 349 08 08

- Per Postbus 93073, 2509 AB DEN HAAG

- Per e-mail: rotterdam@vno-ncwwest.nl


---- --

Deel: ' Bijeenkomst VNO-NCW Houd Rotterdam bereikbaar en in beweging '


Lees ook