Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws

Invoering betaald parkeren per 01-01-2000

Bijeenkomsten over betaald parkeren Stadscentrum

Over een jaar, om precies te zijn op 1.1.2000, wordt het parkeren in het Stadscentrum anders geregeld. Ongelimiteerd gratis parkeren is er dan niet meer bij; aan het onbetaald parkeren worden vanaf dat moment beperkingen opgelegd. Wat dat voor de bewoners, bedrijven en bezoekers van het Stadscentrum gaat betekenen, wordt op drie informatiebijeenkomsten uit de doeken gedaan.

Alle bewoners en bedrijven in het Stadscentrum en in de aangrenzende (blauwe zone-) gebieden hebben in de periode rond de kerstdagen uitgebreide schriftelijke informatie ontvangen over het voornemen de parkeergarages in het Stadshart te verkopen en tot invoering van het betaald parkeren in het Stadscentrum en het Woonhart over te gaan. Het gaat inderdaad om een voornemen, want de gemeenteraad moet daar volgens de planning op 26 april 1999 nog een besluit over nemen. De betreffende informatie is voor overigen bij de balies van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis verkrijgbaar. Concurrentiepositie
Het gratis parkeren heeft ertoe bijgedragen, dat het Stadshart floreert. Voor onderhoud en kwaliteitsverbetering zijn momenteel echter forse investeringen noodzakelijk. De financiële gevolgen van het gratis parkeren zijn in dat kader niet langer verantwoord. De beleggers van het Stadshart en de gemeente willen de goede concurrentiepositie die het Stadshart in de regio heeft, behouden en gratis parkeren maar dan beperkt voortzetten. Met de beleggers van het Stadshart is in principe overeenstemming bereikt over de verkoop van de garages. Mede als gevolg hiervan is het nodig en wenselijk in het Stadscentrum, inclusief het Woonhart, betaald parkeren in te voeren. Doelgroepen
Naast de schriftelijke informatie die is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om op drie data nadere informatie te verkrijgen en vragen over de plannen stellen. De inloopbijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10, en duren van 10.00 tot
20.00 uur. Tussen 10 uur s morgens en acht uur s avonds kunt u op ieder gewenst tijdstip binnenlopen. De bijeenkomsten zijn op:
* Maandag 18 januari voor winkeliers/ondernemers en bedrijven;


* Dinsdag 19 januari voor bewoners van het Stadscentrum/Woonhart;


* Woensdag 20 januari voor bewoners en bedrijven uit het blauwe zone-gebied.

De indeling in doelgroepen betekent overigens niet dat, als een bepaalde datum u niet schikt, u niet welkom op een van de twee andere avonden zou zijn.
Inspraak
Van 29 januari tot en met 26 februari 1999 wordt op grond van de Algemene inspraakverordening Zoetermeer 1996 en op grond van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid geboden op de plannen te reageren. In die periode ligt dan het ontwerp-besluit ter inzage over het voornemen tot het onttrekken van de parkeergarages aan de openbaarheid en de beperking van de openingstijden. Op een later tijdstip worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld bedenkingen in te dienen tegen de voorgenomen verkeersbesluiten voor het instellen van de parkeerschijfzone.


_________________________________________________________________


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 8 januari 1999

Deel: ' Bijeenkomsten over betaald parkeren Stadscentrum Zoetermeer '
Lees ook