Dienstenbond CNV

Bijenkorf: scenario in werking gesteld!
20-03-2003

Al enige tijd gonst het binnen Bijenkorf van de geruchten over de uitkomsten van Scenario. Inmiddels is het plan klaar en vrijdag 16 maart jongstleden zijn wij officieel en formeel door de directie van de voorgenomen organisatie-aanpassingen op de hoogte gesteld.

Aansluitend hebben wij met de BOR over de bij hen ingediende adviesaanvraag van gedachten gewisseld.

Het is u bekend dat in de afgelopen maanden binnen Bijenkorf een drietal werkgroepen de commerciële processen, overige beheersbare kosten en de effectiviteit van de organisatie hebben onderzocht. De uitkomsten c.q. aanbevelingen zijn aan de directie voorgelegd, waarna besluiten zijn genomen. Het is niet de bedoeling dat Scenario koerswijzigingen met zich meebrengt. Vooral is gelet op stroomlijning van de huidige processen.

Uit de aan ons overhandigde stukken blijkt dat op verschillende niveaus functies komen te vervallen. Het totaaloverzicht laat zien dat de huidige formatie van 980,3 FTE wordt teruggebracht naar 927,6 FTE, ofwel een reductie van 52,7 FTE ( ± 30 arbeidsplaatsen).

Bij de totstandkoming van de fusie tussen Vendex en KBB is een standaard Sociaal Plan (SSP) overeengekomen. In dit plan zijn de sociale gevolgen geregeld voor wanneer er een reorganisatie moet plaatsvinden. Nu doet zich het feit voor dat wij niet weten of er leden van CNV Dienstenbond betrokken zijn bij deze organisatie-aanpassingen.

Indien dat het geval is, dan willen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u vernemen. Alsdan kunnen wij u verder informeren over de inhoud van het standaard Sociaal Plan (SSP) en (eventueel) met raad en daad bijstaan.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met bestuurder Geert B. Rijzinga, tel: (023)5670615.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijenkorf scenario in werking gesteld '
Lees ook