OPLEIDINGSCENTRUM SVS

Bijenkorf ziet stagiair als kweekvijver talent

De Bijenkorf ziet stagiair(e)s als kweekvijver voor talent

Bij de decoratie en etalage-afdeling van De Bijenkorf in Amsterdam werken continu 6 stagiair(e)s van de MBO-opleiding voor Reclame-, Presentatie- en Communicatie- technieken. De manier waarop met deze mensen wordt gewerkt is bijzonder. Dat bleek tijdens de uitreiking van het certificaat dat hoort bij de voorlopige opname in het Erkend Register van opleidingsbedrijven. Namens het Opleidingscentrum SVS overhandigde Wim Dahlhaus, opleidingsadviseur, het certificaat aan Ad Jahangir, sales services manager en Esther Peek van de afdeling personeelszaken van De Bijenkorf. De opname in het Erkend Register geeft aan dat De Bijenkorf veel werk maakt van opleiden en de stagiair(e)s goed de ruimte en begeleiding geeft, zodat zij tijdens de opleiding de vereiste praktijkervaring meekrijgen. Ervaring die, zoals blijkt, in veel gevallen in een later stadium bij De Bijenkorf kan worden uitgebouwd.

Professionalisering met top 10-positie
De Bijenkorf Amsterdam hoort bij de Europese top 10 als het gaat om rendement per vierkante meter vloeroppervlak. Daarom is volgens Ad Jahangir een verdere professionalisering van opleidingen en alles wat daarmee samenhangt, dus ook de stages, pure noodzaak: "Wij investeren veel tijd en aandacht tijdens de stageperiode. De zes stagiair(e)s werken in teamverband met onze etaleurs. De stage is onderverdeeld in twee vakgebieden: mode en hardware. Dat is zowel voor hen als de scholen interessant. Je ziet dan goed waar talenten en voorkeuren liggen. Dat is ook voor ons weer interessant, want wij beschouwen de stagiair(e)s als de belangrijkste kweekvijver voor nieuw personeel. Ik durf te zeggen dat 99 van de mensen die bij onze afdeling in vaste dienst komen al eerder bij ons ervaring hebben opgedaan. Met stages, soms aangevuld met vakantiewerk. Na de stage houden wij altijd contact, mensen komen nog eens langs, draaien mee in piekperioden als Sinterklaas en de Kerst,enzovoorts." Esther Peek voegt hieraan toe dat de bedrijfscultuur een belangrijke factor is: "Je hebt het hier naar je zin of niet. Een middenweg bestaat er eigenlijk niet. Dat is puur emotie en de ervaring tijdens de stage is daarvoor een prima test".

Eigen "klasjes"
Een bijzonder gegeven is dat de mensen tijdens de stageperiode groepsgewijs klassikale modules krijgen voorgeschoteld. Modules, die niet alleen over het etalage- en decoratievak (bijvoorbeeld onder leiding van een styliste) gaan, doch ook hoe je als stagiair(e) in het bedrijf "staat". Ad Jahangir hierover: "In elke groep kom je jonge mensen met 'grote mensen problemen' tegen. Je moet deze mensen daarmee leren omgaan, onder andere dat zij leren vragen om coaching. Daarnaast moeten ze meekrijgen dat er huisregels zijn en dat je in het bedrijfsleven niet vrijblijvend kunt opereren. Dat klinkt allemaal een beetje streng, maar wij denken dat de mensen daar later juist heel veel plezier van hebben."
De stagiair(e)s worden bij De Bijenkorf dan ook als volwaardige medewerkers beschouwd. Esther Peek: "Naast kennismakingsgesprekken komen bijvoorbeeld ook wel eens functioneringsgesprekken aan de orde. Problemen worden dan schriftelijk vastgelegd en aan de school gerapporteerd en ook worden er afspraken ter verbetering gemaakt. Dus net zo professioneel als bij onze vaste medewerkers. Het credo "De Bijenkorf moet de moeite waard zijn om voor te werken" is niet voor niets een onderdeel van onze missie".

Wisselwerking praktijk
De stagiair(e)s bij De Bijenkorf zijn afkomstig van de 3 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs Reclame-, Presentatie- en Communicatietechnieken, te weten het CIBAP in Zwolle, het Nimeto in Utrecht en het St. Lucas te Boxtel. Ad Jahangir onderhoudt een intensief contact met de scholen: "Het is belangrijk dat onze mensen goed op de hoogte zijn van de eisen die aan de leerlingen worden gesteld, en deze eisen vervolgens goed kunnen vertalen naar de praktijk. Bovendien is er sprake van een wisselwerking, want die praktijk verandert continu. Dat is weer een stuk informatie dat van belang is voor de scholen. Vandaar dat wij de scholen ook regelmatig bezoeken en uitleg geven over de ontwikkelingen op allerlei vakgebieden als visual merchandising, styling, decoreren, etaleren en noem maar op."
Ad Jahangir ziet dan ook veel in initiatieven van het Opleidingscentrum SVS om de stagementoren binnen de stagebedrijven nog beter te informeren over de opleiding en de begeleiding van stagiair(e)s: "Wij verwachten namelijk veel van onze stagiair(e)s. Een stagiair(e) is geen hulpje van de etaleur; als de etaleur er bijvoorbeeld niet is moet de stagiair(e) het ook zelf kunnen. . . En dat kan alleen als je ze goed opleidt. Dit proces gaat bij ons zo ver dat wij nu ook de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van stagiair(e)s in de functie-omschrijving van een aantal van onze medewerkers gaan opnemen. Daarmee werk je weer aan een verdere professionalisering!"

Opleidingscentrum SVS
Het Opleidingscentrum SVS is een Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs voor het vakgebied Reclame-, Presentatie- en Communicatietechnieken. Daarnaast is het Opleidingscentrum SVS al 55 jaar actief in de Schilders- en Stukadoorsbranche.
Het bestuur van het Opleidingscentrum SVS bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en scholen. Naast het ontwikkelen van lesmaterialen en opleidingen is een van de belangrijkste taken van het Opleidingscentrum SVS het zo goed als mogelijk afstemmen van de beroepsopleidingen op de praktijk van vandaag. In nauwe samenwerking met de scholen en het bedrijfsleven worden wensen continu geïnventariseerd en vertaald naar actuele opleidingsprogramma's. Bovendien ondersteunt het Opleidingscentrum SVS de scholen bij het werven en de kwaliteitsbewaking van de stageplaatsen. Zo wordt de opname in het Erkend Register van Opleidingsbedrijven voor de individuele bedrijven een voorwaarde om stagiair(e)s mede te kunnen opleiden.

Informatie voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Laurents van Stenus van het Opleidingscentrum SVS te Waddinxveen, telefoonnummer (0182) 64 11 11, mobiel (06) 53 85 43 94, fax (0182) 64 11 00.

16 jun 99 12:40

Deel: ' Bijenkorf ziet stagiair als kweekvijver talent '
Lees ook