Productschap Diervoeder


02/03/2000

Bijgestelde regeling m.b.t. Belgische producten

Op de Internetsite van het Productschap Diervoeder zijn onder de kop Publicaties een tweetal nieuwe documenten toegevoegd, te weten:

Dioxine: Bijgestelde regeling m.b.t. Belgische producten(versie 1/3/2000)

Dioxine: Protocol deblokkering partijen Belgische voedermiddelen (versie 1/3/2000)

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het feit dat de importvoorwaarden voor Belgische producten beperkt zijn tot slachtafvallen en vleesproducten e.d. als bedoeld onder de groepen 2 c), f) en g) van de regeling en dus niet meer van toepassing zijn op producten als gesmolten vetten, diermelen en mengvoeders.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijgestelde regeling Belgische producten '
Lees ook