STICHTING KORRELATIE

Bijlmerenquête: emoties bij bellers Korrelatie

P e r s b e r i c h t

Bijlmer-enquête zorgt voor emoties bij bellers Korrelatie

Naar aanleiding van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie hebben tot nu toe 559 mensen contact gehad met Korrelatie. De mensen die belden waren voornamelijk direct betrokkenen bij de ramp zoals omwonenden, (vrijwillige) hulpverleners en hun familie. Tijdens de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat de mensen behoefte hadden om gehoord te worden. Velen hadden het gevoel tot nu toe niet serieus genomen te zijn door artsen, door instanties en door de overheid. Dit blijkt uit de tussentijdse rapportage die Korrelatie heeft aangeboden aan de parlementaire enquêtecommissie.

Een groot deel van de bellers (42,1) meldde lichamelijke klachten, de meest genoemde klachten zijn vermoeidheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, problemen met de huid en met de luchtwegen. De meeste mensen noemden minstens drie klachten. Bij een aantal mensen werd een ziekte vastgesteld, waarbij ze zich afvroegen of de oorzaak in de Bijlmer-ramp kon liggen.

Verder belden velen met Korrelatie over de psychische gevolgen van de Bijlmerramp. Van alle gesprekken ging 17,2 over psycho-sociale problemen en 14,6 over rouw en/of verwerking. Vele honderden mensen hebben de ramp van nabij meegemaakt. Het verwerken van zo'n vreselijke ervaring is een langdurig en moeilijk proces. Bellers vertelden hoe de gebeurtenissen van toen hun leven nu beïnvloeden. Men wordt achtervolgd door hetgeen ze hebben ervaren; de angst is vaak groot. De parlementaire enquête haalt voor veel mensen oude wonden weer open.

Daarnaast was er een groep bellers (13,2) die de enquêtecommissie relevante informatie wilde verschaffen. Bijvoorbeeld informatie over vrachtbrieven, over de gebeurtenissen na de ramp en tijdens de hulpverlening, over de gevaarlijke stoffen, etc.

Alle mensen die belden, willen één ding: dat de waarheid over de neergestorte Boeing aan het licht komt. Wat is er verzwegen, door wie en waarom? Welke schadelijke stoffen zijn bij de ramp vrijgekomen en welke gevolgen kan dat nog hebben? Pas als het merendeel van het publiek gelooft dat deze vragen eerlijk beant-woord zijn, heeft volgens de bellers de enquête-commissie zijn taak met succes volbracht.

De volledige tekst van het tussentijdse rapport is te lezen op www.korrelatie.nl

Korrelatie is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 - 17.00 en van
19.00-22.30 uur op telefoonnummer 030 - 2 331 335. Korrelatie is ook bereikbaar voor doven en slechthorenden in het bezit van een Teksttelefoon: 030 - 2 76 30 30.
///////////////////////////////////////////////////////////////////

//

Deel: ' Bijlmer-enquête zorgt voor emoties bij bellers Korrelatie '
Lees ook