Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Persbericht ministerraad
7 juni 2002

Bijna 30 miljoen euro voor restauratie monumenten

Het kabinet heeft op voorstel van staatssecretaris Van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen besloten 29,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor grootschalige rijksmonumenten met restauratieachterstanden die snel moeten worden ingelopen (de zgn. `kanjermonumenten'). Het gaat hierbij om rijksmonumenten zoals de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar en Kasteel Amerongen in Amerongen.

In 2001 heeft het kabinet 90 miljoen euro beschikbaar gesteld om de restauratieachterstand bij grote rijksmonumenten aan te pakken. Van de 69 aanvragen die aan de selectiecriteria voldeden konden er toen 42 volledig en 11 voor een deel worden gehonoreerd. De bijna 30 miljoen euro die er nu bijkomt, was oorspronkelijk alleen bedoeld voor de 16 monumenten die in 2001 niet voor subsidie in aanmerking kwamen. Op advies van de Raad van State heeft het kabinet besloten de aanvragen van de 11 monumenten die bij de vorige ronde slechts gedeeltelijk zijn gehonoreerd nogmaals voor subsidie in aanmerking te laten komen. De restauratiewerkzaamheden moeten voor 1 januari 2005 zijn uitgevoerd. De Rijksdienst voor Monumentenzorg behandelt de subsidieaanvragen.

RVD, 07.06.2002Deel: ' Bijna 30 miljoen euro voor restauratie monumenten '
Lees ook