HE


12 maart 1999
Nummer: 99.018

Bijna 3000 oud-studenten naar Hogeschoolfeest

Op zaterdag 20 maart aanstaande zullen naar schatting 3000 afgestudeerden van de Hogeschool Enschede, die in de afgelopen 10 jaren hun studie hebben afgerond, de lustrumbijeenkomst voor alumni bijwonen.

De 10-jarige Hogeschool heeft ter gelegenheid van dit heuglijke feit een programma voor afgestudeerden opgezet, dat op de bijeenkomst ten doop wordt gehouden.
Zo zullen oud-studenten van de Hogeschool Enschede betrokken worden bij de invulling van studieprogramma's en voorlichtingsactiviteiten voor de huidige studenten. Ook zullen zij tegen een voordelig tarief gebruik kunnen maken van cursussen en trainingen, die de Hogeschool biedt.

Voor veel van de studenten is de reünie een weerzien met Enschede, waar ze nu vaak niet meer wonen, omdat ze hun carrière elders gestart zijn. Collegevoorzitter Peters vindt daarom "dat dit een van de betere vormen van Twentepromotie is, nu we onze oud-studenten weer eens kunnen laten zien, dat het nog steeds goed wonen, werken en studeren is in Twente. Wellicht besluit een aantal toch weer terug te komen en kunnen we het bedrijfsleven helpen de hooggeschoolde medewerkers te vinden, die ze zoeken".

De bijeenkomst zal - gezien de enorme opkomst - op vijf verschillende locaties van de Hogeschool Enschede plaatsvinden.

HE, Opleidingen, Opendagen, Faciliteiten, Nieuwbouw, Agenda, Persberichten, Links, Villa, Plaza
_________________________________________________________________

laatste wijziging gemaakt op: 15-03-99

Deel: ' Bijna 3000 oud-studenten naar Hogeschoolfeest Enschede '
Lees ook