Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
101

Directie:
voorlichting

12-07-2001

Status:
informatie

Bijna 5 miljoen voor experiment educatieve t.v.

Minister Hermans (OCenW) en zijn collega's Vermeend (SZW) en Van Boxtel (BZK/GSI) steunen een eenjarig experiment met Educatieve TV (E-TV) in Rotterdam. Zij maken hiervoor bijna 5 miljoen gulden vrij. Het is de bedoeling om groepen die via andere kanalen moeilijk te bereiken zijn, via E-TV aan te zetten om te leren. Dit kan hun maatschappelijke positie verbeteren en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het experiment is onderdeel van een vierjarig project en start in Rotterdam. Als het experiment succesvol is volgt uitbreiding naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam.
De programma's van E-TV richten zich op bepaalde doelgroepen zoals allochtonen, voortijdig schoolverlaters, ouderen, WAO-ers en langdurig werklozen. E-TV gaat in september in Rotterdam van start.

Het project E-TV in de Randstad komt voort uit het actieplan "In goede banen" van kabinet en sociale partners. Dit plan bevat tal van actiepunten om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Eén daarvan is investeren in scholing.
Daarom namen de regionale opleidingscenta (ROC) en de vier grote steden het initiatief tot het project E-TV.

omhoog
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Bijna 5 miljoen voor experiment educatieve TV '
Lees ook