Gemeente Rotterdam


Bijna 5000 mensen aan de slag in een instroombaan

Eind 1999 waren er in de gemeente Rotterdam 4685 mensen in een Instroombaan werkzaam. Voor steeds meer mensen is de Instroombaan een opstap naar ongesubsidieerd werk. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft hiermee belangrijke doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma Economie en Werk gerealiseerd. Werkstad wist dankzij een wervingscampagne veel vacatures voor Instroombanen te vervullen. Dit jaar komen er 400 Instroombanen bij. Nieuw zijn dit jaar de Doorstroombanen waarvan er 300 gecreëerd worden.

In- en Doorstroombanen zijn vaste banen bij overheid en non-profitorganisaties waarvan de loonkosten door de rijksoverheid gesubsidieerd worden. Instroombanen zijn de vroegere Melkertbanen met een maximum salaris van 130% van het wettelijk minimumloon. Doorstroombanen zijn banen op een hoger functieniveau voor werknemers die al enige jaren in een Instroombaan werken. Werknemers met een Doorstroombaan verdienen maximaal 150% van het wettelijk minimumloon.

Met ingang van 1 januari 2000 beheert de gemeente ook de Instroombanen in de zorgsector. Voorheen was dat de taak van de landelijke zorgkoepels. De zorgsector beschikt in Rotterdam over 770 Instroombanen.

Bij In- en Doorstroombanen gaat het in principe om banen van maximaal 32 uur.
In oktober 1999 bood de gemeente Rotterdam werknemers met een instroombaan de mogelijkheid het aantal uren te verhogen naar 36 of 38 uur (afhankelijk van de CAO). De gemeente vult het salaris voor deze uren zelf aan. Tot nu toe hebben meer dan 1000 werknemers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ook de meeste nieuwe Instroommedewerkers krijgen een aanstelling voor 36 of 38 uur. Door deze maatregel is het financieel aantrekkelijker om de uitkering te verruilen voor een betaalde baan. Hierdoor wordt het probleem van de armoedeval in zekere mate ondervangen.

De gemeente Rotterdam had zich verplicht om eind vorig jaar 5000 Instroombanen van 32 uur te realiseren. Die doelstelling is gehaald omdat de 4685 werknemers omgerekend 5080 banen van 32 uur bezetten.

Voor steeds meer mensen is de Instroombaan een opstap naar regulier, ongesubsidieerd werk. Vorig jaar stroomde 15% van de medewerkers uit naar werk of studie. In 1997 en 1998 was dat nog maar 5 resp. 9%.

Campagne Werkstad
Door de wervingscampagne 'Rotterdam heeft vast werk voor u' is een groot deel van de vacatures vervuld. Van de 700 Instroombanen die er in 1999 bijkwamen, vonden 230 kandidaten via Werkstad een vaste baan bij onder andere het Parkeerbedrijf, Recreatie Rotterdam, Roteb, Rotterdam Veilig, de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting en de Brandweer. Daarnaast zijn er circa 250 banen via de deelgemeenten gerealiseerd. Bijna 200 mensen vonden via Bureau SchoolWerk (inmiddels ook onderdeel van Werkstad) hun weg naar een vaste baan in het onderwijs. Werkstad treft op dit moment voorbereidingen voor een nieuwe campagne.

Deel: ' Bijna 5000 mensen aan de slag in instroombaan R'dam '
Lees ook