Gemeente Amersfoort

Bijna heel Amersfoort in 10 kilometergebied Vogelpest

datum: 7 maart 2003

Door toename van het aantal bedrijven in de nabije omgeving van Amersfoort waar verdenking bestaat van de aanwezigheid van Vogelpest, valt nu bijna het heel Amersfoort in het zogenaamde 10 kilometergebied.

Welke maatregelen gelden er binnen het 10 kilometergebied? Binnen het 10 kilometergebied mag geen pluimvee worden vervoerd. Dat geldt ook voor eieren, gebruikt strooisel en mest. De houder van het pluimvee moet contact tussen bezoekers en pluimvee voorkomen. Het pluimvee moet binnenblijven. Deze maatregel is bedoeld om contact met de buitenlucht te vermijden.

Voor welke dieren gelden de maatregelen?
De maatregelen gelden zowel voor commercieel gehouden pluimvee, als voor hobby-pluimvee. Met pluimvee worden kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen, fazanten en patrijzen bedoeld, die in gevangenschap worden gehouden. Sportduiven vallen buiten de regeling, omdat duiven niet kunnen worden geinfecteerd door het virus.

Op 5 maart trof Amersfoort al maatregelen voor een groot deel van haar grondgebied. Deze
waren:
· Kinderboerderij de Vosheuvel is gesloten, het pluimvee wordt binnengehouden.
· De middeleeuwse boerderij van Landgoed Schothorst is gesloten, het pluimvee blijft binnen.
· Het voor het weekend van 8 en 9 maart geplande vikingevenement op Landgoed Schothorst is afgelast.
· Gewest Eemland houdt geen bedrijfscontroles meer op de agrarische bedrijven binnen Amersfoort.
· Dierenartsen, dierenambulance, dierenwinkels en de kleindiervereniging zijn gewaarschuwd over de maatregelen. · De dierentuin is op de hoogte gebracht van de maatregelen. · In Park Randenbroek zijn de loslopende kippen gevangen en in een hok opgesloten.
· Er zijn waarschuwingsborden langs de grens van het 10 kilometergebied in Amersfoort geplaatst.

Vogelpest
Vogelpest (Aviaire Influenza) wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. De ziekte kan voorkomen bij hoenderachtigen en kalkoenen. De ziekte kent een korte incubatietijd en gaat gepaard met sufheid en een hoge sterfte. Verspreiding van de ziekte kan plaatsvinden via direct contact tussen vogels of indirect via de lucht of besmet materiaal als mest, voer of transportmiddelen. Vogelpest is voor mensen niet schadelijk.
Meer informatie
Het Ministerie van Landbouw heeft het LNV-loket opengesteld voor vragen van boeren, particulieren en andere betrokkenen. Het LNV-loket is bereikbaar via telefoonnummer 0800-2233322. Verder is de meest actuele informatie te vinden op de website van het ministerie: www.minlnv.nl.

Deel: ' Bijna heel Amersfoort in 10 kilometergebied Vogelpest '
Lees ook