Gemeente Amersfoort

Amersfoort vermoedt na onderzoek Midland Parc: Bijna helft van vakantiehuizen hele jaar door bewoond

datum: 11 maart 2003

De gemeente Amersfoort vermoedt dat veertig recreatiewoningen op het recreatiepark Midland in Amersfoort permanent worden bewoond. In totaal staan op het park 101 vakantiewoningen. De gemeente doet onderzoek naar permanente bewoning, om bestrijding daarvan uiteindelijk aan te kunnen pakken.

De eerste gegevens van een lopend onderzoek betreffen een inventarisatie van mogelijke permanente bewoning. Alle vakantiewoningen zijn drie maal bezocht. Van elk bezoek is een rapport gemaakt. Belangrijkste factor van onderzoek was aanwezigheid van mensen. Tevens is onderzocht of er sprake is van bebouwing op het terrrein die niet is toegestaan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van deze voorlopige eerste gegevens van het onderzoek. Het onderzoek is nog niet afgerond. Als eerste worden nu alle betrokken bewoners geinformeerd over geconstateerde vermoeden van permanente bewoning. Daarna volgen nadere stappen van onderzoek, die moeten leiden tot een eindrapportage. De gemeente verwacht voor de zomer met haar definitieve rapport te kunnen komen, op basis waarvan mensen kunnen worden gedwongen de permanente bewoning te beëindigen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijna helft van vakantiehuizen Amersfoort hele jaar door bewoond '
Lees ook