Gemeente Woudenberg


Bijstand voor sociaal culturele uitgave en Bijstand voor studie kosten

Persbericht

Bijstand voor sociaal culturele uitgaven

De gemeenteraad heeft besloten om, evenals vorig jaar, ook in 2003 aan huishoudens die één jaar of langer een minimuminkomen ontvangen bijstand voor sociaal culturele uitgaven te verstrekken.

Indien u in aanmerking wilt komen voor bijstand voor sociaal culturele uitgaven, kunt u een aanvraagformulier en de toelichting hierop ophalen op het gemeentehuis of downloaden. Het aanvraagformulier dient u volledig ingevuld en ondertekend vóór 1 maart 2003 bij de gemeente in te dienen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met taakveld Maatschappelijke zaken van de gemeente Woudenberg.

De formulieren om down te loaden worden morgen geplaatst

Bijstand voor studiekosten

Sinds 1 januari 2000 kent de gemeente Woudenberg een regeling voor het verstrekken van bijzondere bijstand voor studiekosten. Informatie over de regeling staat in een folder, die u kunt ophalen op het gemeentehuis of kunt raadplegen via deze site.

Indien u in aanmerking wilt komen voor bijzondere bijstand voor studiekosten, kunt u een aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis of downloaden van deze site. Het aanvraagformulier dient u volledig ingevuld en ondertekend voor 1 april 2003 bij de gemeente in te dienen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met taakveld Maatschappelijke zaken van de gemeente Woudenberg.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijstand voor sociaal culturele uitgaven in Woudenberg '
Lees ook