PERSMEDEDELING

VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

30 JUNI 1999

Bijstandsaanvragen voor investeringen visserij (FIOV)

Er wordt een nieuwe indieningsronde georganiseerd voor bijstandsaanvragen voor investeringsprojecten die in aanmerking komen voor betoelaging uit het FIOV (Financieringsinstrument voor de Orikntatie van de Visserij). Dat gebeurt in toepassing van de EEG- verordening nr. 2.468/98 van de Raad van 3 november 1998 (ex 3.699/93).

De aanvragen moeten betrekking hebben op de maatregelen 'uitrusting vissershavens' en 'verwerking en afzet van visserij- en aquicultuurproducten' en moeten vssr 10 september '99 worden ingediend. De investeringsprojecten waarvoor steun wordt aangevraagd mogen niet begonnen zijn vssr 1 april '99 (dit was de afsluitingsdatum van de vorige indieningsperiode).

Ook voor de rederijen, aquicultuurbedrijven en hun covperaties waarvan het FIOV-dossier parallel behandeld wordt met dit voor het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA), is 10 september de uiterste indieningsdatum voor een FIOV- steunaanvraag binnen de budgettaire periode 1994-99.

De bijstandsaanvragen moeten worden ingediend bij de afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid, Leuvenseplein 4, 3de verd., 1000 Brussel. Op dit adres zijn ook de nodige aanvraagformulieren te krijgen, evenals een samenvattend document dat de steunmogelijkheden toelicht.

Pas op: de toekenning van FIOV-steun is onder meer afhankelijk van een voorafgaande minimale subsidie van de lidstaat. Men moet dus tijdig een dossier voor subsidie inleiden bij de daartoe bevoegde administratie.

Voor meer informatie : Willy Beghein, afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid

tel. (02) 553 63 06 fax (02) 553 63 05

e-mail: willy.beghein@ewbl.vlaanderen.be

Deel: ' Bijstandsaanvragen investeringen Vlaamse visserij '
Lees ook