FNV

Bijstandsgerechtigden de dupe van falen sociale dienst Regio Randstad - marianne.overbeeke@vc.fnv.nl

De Amsterdamse Megabanenmarkt (MBM) lijkt te hebben gefaald als het erom gaat uitkeringsgerechtigden te ondersteunen bij het vinden van werk. Dat zegt Musthapa Laboui van FNV Randstad in een tussen-evaluatie. De nadruk is steeds meer komen te liggen op het aanpakken van administratieve problemen bij de sociale dienst. Bij deze opschoningsactie is onnodig stress en onzekerheid veroorzaakt bij uitkeringsgerechtigden. Bovendien kan de aanpak juist averechts uitpakken uit voor mensen die al bezig waren om aan het werk te komen. Dit concludeert het Samenwerkingsverband Werk, Welvaart, Welzijn op basis van een analyse van ruim twee honderd casusbeschrijvingen. De evaluatie is als bijlage te downloaden.De cijfers die zijn gepresenteerd over de resultaten van de MBM roepen veel vragen op. Het aantal uitkeringen is weliswaar verminderd, maar veelal gaat het om mensen die de MBM nooit van binnen hebben gezien. Bij bezoekers van de MBM wordt eigen initiatief ontmoedigd. De 'werkprofie! lanalyse' die met een computerprogramma wordt gemaakt wordt door consulenten soms op een rigide manier aan werkzoekenden opgelegd. Uitkeringsgerechtigden die al bezig zijn met activiteiten om aan het werk te komen, worden regelmatig gedwongen om hun inspanningen af te breken en weer opnieuw te beginnen met een ander traject. "Wij van de banenmarkt kunnen als we dat willen ieder traject op ieder moment stopzetten," aldus een consulent.

De communicatie over de MBM is slecht georganiseerd. Mensen worden met sancties gedreigd als ze zich niet aan de regels houden, maar tegelijk is vaak onduidelijk aan welke regels men zich moet houden. Over verschillende onderwerpen hebben uitkeringsgerechtigden tegenstrijdige informatie gekregen, en als men vragen stelt worden die vaak niet goed beantwoord. Veel uitkeringsgerechtigden volgen nauwgezet de berichtgeving in de media, omdat ze bang zijn om essentiële informatie te missen. "Als ik dan weer wat in het nieuws hoor, of ik krijg die algemene brief, dan raak ik helemaal verlamd," aldus een oudere man.

Het Samenwerkingsverband Werk, Welvaart, Welzijn bestaat uit FNV regiowerk Randstad, Komitee Amsterdam Tegen Verarming, Bijstandsbond Amsterdam, Werklozen Belangen Vereniging, Komitee Vrouwen en de Bijstand/EVA en FNV Bondgenoten.

Nadere informatie:
Piet van der Lende, Vereniging Bijstandsbond Amsterdam: 06 203 67 458
Erna Bezemer, FNV Bondgenoten
06 227 89 741
Mustapha Laboui, FNV regiowerk Randstad: 06 242 14 303

Deze tekst is een resultaat van uw abonnement op http://www.fnv.nl/berichtenservice Meer voor randstad-nieuws: http://www.fnv.nl/randstad

Deel: ' Bijstandsgerechtigden de dupe van falen sociale dienst '
Lees ook