Wie is toch die vrouw die zondags het vlees snijdt?’

Actie bijstandsmoeders en SP tegen uitbreiding sollicitatieplicht

De deelnemers aan de Sociale Conferentie die vandaag gehouden werd in het Mediapark in Hilversum, werden verwelkomd door een groep bijstandsmoeders uit Rotterdam, samen met leden van de SP. Een paar actievoerders waren verkleed als kinderen die op een groot spandoek vragen ‘Waar is mama?’ en mensen vergastte op de tranentrekker "Bijstandsmoeder, waar ga je hene?" SP-Kamerlid Jan de Wit, die deelnam aan de conferentie, zong een deuntje mee. In folders die uitgedeeld werden aan conferentiedeelnemers nemen de actievoerders scherp stelling tegen het plan om de sollicitatieplicht ook te laten gelden voor bijstandsmoeders en bijstandsvaders met kinderen onder de vijf jaar.
Woordvoerder Mariet Berendsen: ‘Het kabinet leidt de aandacht van het armoedeprobleem af door het vrijwel alleen over werk te hebben. Natuurlijk is een goed betaalde baan een prima middel tegen armoede. Maar het werk van de regering bestaat vooral uit banen via banenplannen die mensen gevangen houden in de armoede, en part-time werk dat bijstandsmoeders afhankelijk houdt van de sociale dienst. Uitbreiding van de sollicitatieplicht betekent miskenning van de waarde van de zorgtaken voor de kinderen en de zwaarte ervan voor de moeders en vaders die alleen de zorg dragen. De keus om wel of niet te gaan werken, behoort bij de bijstandsouder zelf te liggen en niet bij staatssecretaris Verstand.’

De actievoerders wezen de conferentiegangers verder op een pakket van zes eisen om te werken aan een échte oplossing van het armoedeprobleem:
1. Schaf de sollicitatieplicht af voor bijstandsmoeders en bijstandsvaders van kinderen onder de zestien jaar.

2. Verhoog het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen, om te beginnen met vijf procent zodat het maandelijks tekort van zo’n driehonderd gulden per maand ingelopen wordt.

3. Maak de kinderbijslag inkomensafhankelijk, zodat gezinnen die het nodig hebben geld erbij krijgen.

4. Maak van de banen in alle banenplannen reguliere CAO-banen met volwaardige beloning. Loon naar werken!

5. Voer een maximum-huurquote in variërend van tien procent voor de mensen met een minimuminkomen tot zeventien procent voor modaal zodat voor mensen de huurlasten betaalbaar zijn.

6. Beperk de hypotheekrenteaftrek en voer een vermogenswinstbelasting in zodat het geld voor armoedebestrijding gehaald wordt waar het het minst gemist wordt.

Meer info:

Mariet Berendsen, tel. (026) 3215733

Deel: ' Bijstandsmoeders en SP tegen uitbreiding sollicitatieplicht '
Lees ook