Medi-Byte

BIJWERKINGEN STATINES VARIEREN STERK BIJ VROUWEN
Vrouwen kunnen, als ze worden behandeld met hoge doses atorvastatine, een grotere kans hebben op levergerelateerde bijwerkingen. Dit blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC)in Amsterdam.

Vrouwen kunnen, als ze worden behandeld met hoge doses atorvastatine (Lipitor®) een grotere kans hebben op levergerelateerde bijwerkingen. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten die tijdens de American College of Cardiology bekend zijn gemaakt, waarin de meest recente onderzoeksresultaten van het Academisch Medisch Centrum AMC (Amsterdam) zijn verwerkt. De Amsterdamse lipidoloog dr. P.J. Lansberg: "Bij toepassing van cholesterolsyntheseremmers kunnen de bijwerkingen van de diverse statines in hoge doseringen, met name bij vrouwen, sterk variëren."

In de 36 weken durende studie is bij 826 patiënten met een verhoogd cholesterol een specifieke vergelijking gemaakt tussen de effecten van twee cholesterolverlagende geneesmiddelen simvastatine (Zocor®) en atorvastatine (Lipitor®). Doel was o.a. de effecten van deze medicijnen in kaart te brengen met betrekking tot de verhoging van de concentraties van het 'goede' cholesterol (HDL - high density lipoprotein). HDL wordt ook wel de 'cholesterolopruimer' genoemd.

In verschillende studies is aangetoond dat de HDL-spiegel met simvastatine (Zocor®) steeds verhoogd wordt, ongeacht de dosis. "Deze studie', aldus Peter Lansberg, 'geeft prospectief significante verschillen aan tussen de twee middelen in hun effect op het HDL-C. De studie wijst ook op een minder gunstig leverbijwerkingenprofiel voor atorvastatine bij de maximaal aanbevolen dosis, vooral bij vrouwelijke patiënten."

Van de 202 vrouwen die met de hoogste dosis atorvastatine (Lipitor®) zijn behandeld, is bij 5,9% de medicatie gestopt wegens leverbijwerkingen (gedefinieerd als twee achtereenvolgende metingen van klinisch relevante verhogingen van de leverenzymen). Daartegenover staat dat bij 0,6% van de vrouwen die zijn behandeld met de maximaal goedgekeurde dosis simvastatine (Zocor®), de medicatie eveneens is gestaakt op grond van dergelijke bijwerkingen. Van alle patiënten die in het onderzoek zijn opgenomen, is bij 17 de studie stopgezet wegens levergerelateerde bijwerkingen. Hiervan gebruikten 15 patiënten atorvastatine (Lipitor® 80 mg), en twee patiënten simvastatine (Zocor® 80 mg).

Analyse van de primaire belangrijkste eindpunten van deze studie geeft aan dat simvastatine (Zocor®) het HDL-C significant sterker verhoogt dan vergelijkbare doses atorvastatine (Lipitor®). Beide geneesmiddelen vertonen vergelijkbare en substantiële verminderingen van het LDL-cholesterol ('slechte cholesterol'). Verschillen tussen de middelen hierop waren wel statistisch significant maar klein vergeleken met de grootte van de LDL-daling.

Voor verdere informatie: Dr. P. Lansberg
telefoonnummer: 020 - 566 2824 (AMC)

Overzicht van de werkzaamheidsgegevens:

Behandeling HDL-C gem. % verandering
L (n=412) Z (n=414)
Week 6 L 20 vs Z 40 mg 7.2 8,4
Week 12 L 40 vs Z 80 mg 6.5 9.7*
Week 12-36 L 80 vs Z 80 mg 3.1 7.6*

*p<0.001

In het 36 weken durende, dubbelblinde onderzoek hebben 826 patiënten met een te hoog cholesterol gedurende vier weken een dieet gevolgd. Zij zijn daarna behandeld met óf Zocor® (40 mg 6 weken, 80 mg 6 weken, 80 mg 24 weken) óf Lipitor® (20 mg 6 weken, 40 mg 6 weken, 80 mg 24 weken). Het doel van de studie is het HDL-verhogend vermogen en de verschillen in verdraagbaarheid tussen de twee middelen vast te stellen. Aan het onderzoek nemen patiënten uit ziekenhuizen in 16 landen in Azië-Oceanië, Europa, Midden-Amerika en Noord-Amerika deel. 'Voor een optimale behandeling ter voorkoming van coronaire hartziekte moet cholesterolverlagende therapie vooral een gunstig en aanzienlijk effect op alle lipideparameters hebben', zegt Dr. P. Lansberg, lipidoloog en werkzaam in de lipidenkliniek van het AMC en het Slotervaartziekenhuis, beiden te Amsterdam. 'De gegevens uit deze meest recente studie tonen aan dat er bij de hogere doses significante verschillen tussen de twee geneesmiddelen bestaan.' In beide behandelingsgroepen vertonen de patiënten een significante verlaging van het ´slechte´ LDL-cholesterol en de triglyceriden, twee belangrijke voorspellers van de kans op hartziekte. De waargenomen gemiddelde verlagingen van het LDL en de triglyceriden bij de met Zocor® 80 mg behandelde patiënten zijn respectievelijk –48,4% en –23,6%. De gemiddelde verlagingen van het LDL en de triglyceriden met Lipitor® zijn respectievelijk –54,0% en –31,4%. 'Beide middelen zijn bij doses, die het LDL-C met ongeveer 50% verlagen, goed te verdragen', zegt Dr. Lansberg. 'Maar bij de hoogste dosis Lipitor® bestaat een aanzienlijke kans respectievelijk op leverbijwerkingen door afwijkende leverenzymspiegels, geen significante verhoging van het HDL-C, en zelfs een verlaging van het aan HDL gekoppelde apolipoproteine apo A-1. Apolipoproteine A-1 is het belangrijkste eiwit van het HDL-partikel dat, net als HDL-C, een omgekeerd evenredig verband vertoont met de kans op coronaire hartziekten (CHZ).

Deel: ' Bijwerkingen statines varieren sterk bij vrouwen '
Lees ook