Ingezonden persbericht

PERSBERICHT
20 januari 2003

Uniek geschiedenisboek watersnoodramp Hoeksche Waard en Eiland van Dordrecht opnieuw uitgegeven

Een Zee Van Water

In het kader van de herdenking van de stormvloedramp van 1953 wordt het in 1983 verschenen boek 'Een Zee van Water, Februarivloed 1953 over de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht' opnieuw uitgegeven. Initiatiefnemer is de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, een van Nederlands grootste landbouwbedrijven, gelegen in de nabijheid van Numansdorp.

De ambachtsheerlijkheid heeft reden om extra stil te staan bij de herdenking van de ramp. Rentmeester Dees Hermans: "Met 56 slachtoffers was Numansdorp de zwaarst getroffen gemeente in de Hoeksche Waard. Allen verdronken ten gevolge van de doorbraak van de hoofdwaterkering tussen het Hollands Diep en de in de ambachtsheerlijkheid gelegen Hogezandse Polder. Het water drong daarbij met zo veel kracht binnen, dat er voor vele bewoners van vluchten geen sprake meer was. Anderen kwamen om het leven tijdens reddingspogingen. 54 Slachtoffers woonden in het gebied van de ambachtsheerlijkheid en twee net erbuiten. Van de gezinnen die in de polder woonden, was een aantal vaders en zoons in dienst van de ambachtsheerlijkheid". De niet onaanzienlijke materiële schade, berokkend aan het bedrijf, weegt niet op tegen het schrijnende persoonlijke leed, dat de nabestaanden tot op de dag van vandaag nog ondervinden. Hermans: "Het is waarschijnlijk de laatste keer dat de watersnood op grote schaal wordt herdacht terwijl velen die hem bewust hebben meegemaakt nog in leven zijn. Straks is er niemand meer om het na te vertellen. Dit was voor ons aanleiding om het boek, dat al jaren was uitverkocht, opnieuw te laten drukken".

Hiaat in de geschiedschrijving
'Een Zee van Water' werd oorspronkelijk in 1983 uitgegeven door het waterschap De Groote Waard, beheerder van de dijken van de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. Dit gebied was tot dan toe onderbelicht gebleven in de geschiedschrijving omtrent de watersnoodramp. Door de vele losliggende verslagen en rapporten, persoonlijke verhalen en een keuze uit het omvangrijke fotomateriaal in boekvorm te bundelen, bleven zij voor het nageslacht bewaard en werd een hiaat in de historie van het gebied opgevuld. Rien Allewijn, die al drie boeken over de geschiedenis van de Hoeksche Waard op zijn naam had staan, kreeg opdracht het boek samen te stellen.

Auteur rechtstreeks betrokken
Auteur Rien Allewijn (86) was van 1945 tot 1983 als technisch hoofdopzichter werkzaam bij het waterschap. In die hoedanigheid was hij ten tijde van de watersnood verantwoordelijk voor de Dienst District Oost van wat toen nog Waterschap De Hoeksche Waard heette. Woonachtig te 's-Gravendeel hield hij, zoals destijds te doen gebruikelijk, kantoor aan huis. Allewijn: "Bij het schrijven van het boek had ik veel profijt van mijn persoonlijke betrokkenheid bij verschillende aspecten van deze catastrofe. Enerzijds moest ik zelf met vrouw en kinderen vluchten voor het water, anderzijds was ik uit hoofde van mijn functie betrokken bij de nasleep van de ramp; het verwijderen van het overstromingswater, de inventarisatie, de herstelwerkzaamheden, de uitbreiding en modernisering van de dijkwacht". Het doet Allewijn goed dat zijn boek opnieuw wordt uitgebracht. Wat hij in 1983 in zijn inleiding schreef, geldt nog steeds: "Het is goed, stil te staan en achterom te zien. Niet om ons opnieuw te verwonden of ons de betrekkelijkheid van veilig wonen in deze Lage Landen nog eens te realiseren, maar om waakzaam te blijven en niet te verslappen. Bovendien wil het boek aan de generatie van nu een sprekend beeld geven van saamhorigheid in tijden van nood".

'Een Zee van Water' is vanaf 28 januari te koop bij verschillende boekhandels in de Hoeksche Waard en Dordrecht. Het is ook rechtstreeks te bestellen bij de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, tel. 0186-651077. Velen die aan de heruitgave meewerkten, deden dit geheel belangeloos. Daarom is het boek, 210 pagina's met vele foto's en illustraties en fraai gebonden in linnen kaft, verkrijgbaar tegen de kostprijs van slechts 10 euro.

Uitnodiging
Dinsdag 28 januari rond 12.00 uur reikt de rentmeester van de Ambachtsheerlijkheid, D. Hermans het eerste nieuw gedrukte exemplaar uit aan de heer Provoost, dijkgraaf van het Waterschap de Groote Waard. De overhandiging vindt plaats in Het Schippershuis te Numansdorp. Uiteraard wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Deel: ' Bijzonder expositie Watersnood '
Lees ook