Katholieke Universiteit Brabant

promoties

Dr. A.J.J.M. Vingerhoets bijzonder hoogleraar gezondheidspsychologie

Dr. Ad J.J.M. Vingerhoets (45) uit Tilburg is benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidspsychologie (in deeltijd) aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de KUB. Deze leerstoel is aan de Tilburgse universiteit gevestigd vanwege de Stichting tot bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg (SWOOG) te 's-Hertogenbosch.

De bijzondere leerstoel Gezondheidspsychologie richt zich op de psychosociale aspecten van gezondheid en in het bijzonder op het vergroten dan wel handhaven van zelfbepaling en zelfredzaamheid van chronisch zieken, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en bejaarden met dreigende lichamelijke en/of psychogeriatrische problematiek.

Dr. Ad Vingerhoets studeerde psychologie aan de KUB waar hij in 1979 afstudeerde. Hij promoveerde aan de KUB in 1985 op 'Psychological stress: an experimental approach. Life events, coping, and psychobiological functioning'. Daarna was hij werkzaam bij de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit (Medische Psychologie), het Helen Dowling Institute for Biopsychological Medicine te Rotterdam en de Gezondheidsraad in Den Haag. Thans is Vingerhoets universitair docent aan de KUB (vanaf 1993) ten behoeve van de afstudeerrichting Klinische Gezondheidspsychologie van het departement Psychologie van de KUB, waar hij zich vooral bezig houdt met het thema stress en emoties in relatie tot gezondheid.

Voor nadere informatie: SWOOG s-Hertogenbosch, dhr. A.M. van Bruggen, 073-6134436 of Voorlichting en Externe Betrekkingen KUB, Maurice Ackermans, 013-4662004.


27-04-1999 KUB

Deel: ' Bijzonder hoogleraar gezondheidspsychologie KUB '
Lees ook