Getronics


Persbericht

8 maart 1999
Getronics stelt bijzondere leerstoel beschikbaar in " De filosofie van de informatie- en communicatietechnologie (ICT)" aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Amsterdam/Rotterdam, 8 maart 1999

De digitale informatie- en communicatietechnologie (ICT) ondergaat een stormachtige ontwikkeling en zal naar verwachting ook in de komende decennia de maatschappelijke agenda blijven bepalen.

ICT beïnvloedt sociale relaties, organisatiestructuren diepgaand en brengt fundamentele veranderingen teweeg. Getronics, de grootste Nederlandse automatiseerder vindt het haar verantwoordelijkheid en acht het van groot belang niet alleen de technische- en economische ontwikkeling van ICT te stimuleren, maar daarnaast aandacht te schenken aan de ethische en cultuurfilosofische aspecten van de vraagstukken die ICT met zich mee brengt.

De door Getronics ingestelde bijzondere leerstoel is de eerste gesponsorde leerstoel aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De leeropdracht is Filosofie van de informatie- en communicatietechnologie, waarbij het accent zal liggen op ethische vraagstukken die met de ontwikkeling en toepassing van de ICT gemoeid zal zijn.

Onderzoeksterreinen zijn:

1. Sociale rechtvaardigheid en de toegankelijkheid van informatie

2. Privacy en gegevens-bescherming

3. Professionele Verantwoordelijkheid van informatici

De leerstoel wordt bekleed door dr. M.J. Van den Hoven die per 1 december jongstleden benoemd is tot hoogleraar Filosofie van informatie- en communicatietechnologie (FICT) aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel staat onder verantwoordelijkheid van prof. dr. J. de Mul, hoofd van FICT.

Getronics stimuleert met de instelling van de leerstoel de belangrijke rol die ICT speelt in de informatie samenleving in het tot stand komen van kennis en ervaring van de materiële en sociale wereld.

Deel: ' Bijzondere leerstoel Getronics aan Erasmus Universiteit '
Lees ook