Gemeente Breda

Persberichten

06-03-2003

Bijzondere opgravingen in Breda-West

De afgelopen jaren heeft archeologisch onderzoek op landschapformaat plaatsgevonden in Breda-West. De afdeling Archeologie van de gemeente Breda heeft 3500 jaar bewoning op de dekzandruggen van dit stukje Breda onderzocht. Het resultaat is op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen: niet fragmenten van dorpen, maar een compleet landschap, met al zijn verschillende leefgemeenschappen door de eeuwen heen, is in kaart gebracht. Vooruitlopend op een uitgebreide publicatie, die eind 2003 wordt verwacht, worden in een vitrine bij de ingang van het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan de eerste resultaten tentoongesteld.

De vondsten en bewoningssporen in Breda-West dateren vanaf het Neolithicum tot in de Nieuwe Tijd. Verspreid over het gebied zijn vele tientallen boerenerven aangetroffen, compleet met waterputten en gebruiksvoorwerpen. Er zijn talloze opmerkelijke vondsten gedaan, zoals bijvoorbeeld een bronzen koebel uit de Romeinse tijd, een urnenveld uit de Vroege IJzertijd en een Romeinse kralenketting. Deze ontdekkingen openen een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Breda en omgeving.

De afgelopen jaren zijn tientallen hectaren grond verzet voor grootschalige opgravingen in Breda-West. Aanleiding van de opgravingen was de aanleg van het bedrijventerrein Steenakker. De opgravingen concentreerden zich op vier dekzandruggen aan de westzijde van de stad Breda: van oost naar west gaat het om de gebieden Emer-, Huif- en Steenakker en Kesteren ofwel Moskes. Dit omvat grofweg het gebied tussen de spoorlijn Breda-Dordrecht en de Lunetstraat. Op de plaats waar tegenwoordig het NAC-stadion staat, werden in 1995 de eerste opgravingvlakken opengetrokken. In totaal is ongeveer 50 hectare, een oppervlak van ongeveer honderd voetbalvelden, archeologisch onderzocht; na Oss is dit het meest grootschalige onderzoek in Noord-Brabant. Het onderzoeksteam, bestaande uit medewerkers van de afdeling Archeologie van de gemeente Breda en vrijwilligers uit Breda en omgeving, is momenteel druk bezig met de uitwerking van dit unieke stukje Bredase geschiedenis.

Breda, 6 maart 2003

Deel: ' Bijzondere opgravingen in Breda-West '
Lees ook