Ingezonden persbericht

Talent educatief

Bijzondere studiedag over hoogbegaafdheid

ALMERE/UTRECHT, 20030110 -- Verdiepen in hoogbegaafdheid? Kom dan op donderdag 20 maart 2003 in 'De Blokhoeve' te Nieuwegein naar: Talent Educatief - studiedag hoogbegaafdheid!

Talent Educatief: studiedag hoogbegaafdheid is anders dan andere studiedagen op het gebied van hoogbegaafdheid. Voor deze studiedag kiezen deelnemers van te voren een dagthema uit. Na de plenaire lezing gaat men in vijf groepen uiteen. Elke groep houdt zich gedurende de hele dag bezig met het gekozen dagthema en heeft daarvoor zijn eigen trainers (en co-trainers). Op deze manier wordt veel ruimte voor verdieping geboden, zowel in praktische als in theoretische zin. In de eerste sessie gaan de trainers dieper in op de theorie van hun eigen onderwerp. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een interactieve opzet binnen een hoorcollege-achtige setting. In de tweede sessie (intervisie) wordt iedere groep binnen de trainingsruimte verdeeld in subgroepen. Tijdens deze specifieke sessie brengt elke deelnemer een case in met daaraan gekoppeld een werkvraag. De cases worden in de groep besproken. Tijdens de derde en tevens laatste sessie gaat de groep aan de slag met een werkopdracht van de trainer. Deze werkopdracht gaat zoveel mogelijk uit van de onderwijspraktijk. De deelnemers kunnen nu hun vaardigheden op dat gebied kunnen inzetten.

Uit welke thema's kunt u uw dagthema kiezen?

1. Signalering en diagnostiek van (hoog)begaafde leerlingen - Jan Kuipers
2. De herkenning van en het werken met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong -Alja de Bruin-de Boer
3. Compacten en verrijken: hoe pak je dat aan? - Sylvia Drent
4. De herkenning van en het werken met onderpresteerders - Eleonoor van Gerven

5. Sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen - Jacqueline van Swet
Voor wie is deze studiedag bedoeld?
Interne begeleiders, remedial teachers, interscholaire consulenten, WSNS-coördinatoren en schoolbegeleiders.

Informatie?
Uitgeverij Lemma
infodesk@lemma.nl onder vermelding van Talent Educatief

Deel: ' Bijzondere studiedag over hoogbegaafdheid in Nieuwegein '
Lees ook