Ingezonden persbericht


28 januari 2003

Bijzondere waterketel in het Groninger Museum

De zilvercollectie van het Groninger Museum is onlangs aangevuld met een belangrijk bruikleen van de Stichting J.B. Scholtenfonds. Het gaat om een zilveren waterketel op komfoor die gemaakt is door de Groninger zilversmid Arnoldus van Essen. De waterketel en komfoor zijn tot 9 november 2003 te bewonderen in de tentoonstelling Serviezen en zilver .

De waterketel werd in 1740/41 gemaakt voor de familie Clant van de borg Hankema in Zuidhorn. De zilversmid Arnoldus van Essen was in Engeland opgeleid en had van circa 1735 tot en met 1788 een werkplaats in Groningen. Van hem is nauwelijks werk in publieke verzamelingen bewaard gebleven.

In de tentoonstelling Serviezen en zilver worden naast een selectie van Groningse zilveren voorwerpen die met koffie en thee te maken hebben ook enkele postmoderne serviezen getoond. Verschillende architecten hebben, onder supervisie van Alessandro Mendini, het ontwerp gemaakt voor deze serviezen. De Italiaanse Firma Alessi zorgde voor de productie.

Noot aan de redactie

Conservator: Egge Knol

Inrichter: Mark Wilson

Publiciteit: Josee Selbach, Nathalie van Olffen, tel. 050 3666555, fax 050 3120815, e-mail: jselbach@groninger-museum.nl, www.groninger-museum.nl

Openingstijden: dinsdag t/m zondag en op feestdagen van 10.00-17.00 uur. Gesloten op 25 december en 1 januari. Juli en augustus op maandag geopend van 13.00-17.00 uur.

Nu in het / Now in the Groninger Museum

9 november 2002 - 9 februari 2003: Werkman terug in Groningen

9 November 2002 - 9 February 2003: Werkman terug in Groningen

Deel: ' Bijzondere waterketel in het Groninger Museum '
Lees ook