Bill Gates geeft details over de tweede fase van Microsoft .NET en de toekomst van webservices

Aankondiging Release Candidate 1 van Windows .NET Server; vooruitblik op de komende reeks platformtechnologieën

Schiphol-Rijk, 25 juli 2002 - Microsofts Chairman en Chief Software Architect Bill Gates heeft gisteren tijdens een .NET briefing voor pers en analisten, de visie van Microsoft en de 'roadmap' voor de tweede fase van Microsoft .NET uiteengezet. Dit twee jaar oude software-initiatief heeft als doel het koppelen van mensen, informatie, verschillende systemen en apparaten. Na het beschikbaar komen van de ontwikkeltools voor .NET in de eerste fase, bouwt Microsoft verder op de op XML gebaseerde onderlinge samenwerking tussen webservices. Zo nemen de voordelen voor individuele gebruikers, ontwikkelaars en organisaties van elke omvang verder toe. De inspanningen omvatten software-investeringen om bij te dragen aan het slechten van de technologische barrières tussen mensen, systemen en organisaties, alsmede de barrières op de weg naar meer kennis, vertrouwen en probleemloos dagelijks gebruik.

"Er liggen slechts twee jaar tussen de introductie en het leveren van de eerste generatie van Microsoft .NET. Het doet mij deugd om te zien dat zowel de technologie als de waarde voor klanten zich in de markt heeft bewezen," zei Gates. "De algemene consensus binnen de industrie ten aanzien van op XML gebaseerde webservices geeft ons een geweldig fundament om op vele terreinen baanbrekend werk te verrichten. In fase twee van .NET ligt de focus op software die ervoor zorgt dat de gebruikers zowel onderling als met hun bedrijf verbonden kunnen worden, en wel zodanig dat het de wijze waarop zij leven en werken verandert."

Het slechten van de barrières
In de eerste fase van .NET kwam onder meer begin dit jaar Visual Studio .NET op de markt, een veelomvattende ontwikkelomgeving. Er kwam brede support voor XML (eXtensible Markup Language) en er kwamen webservices beschikbaar voor Microsofts .NET Enterprise Servers. Jim Allchin, group vice president for Platforms, gaf vijf aandachtsgebieden aan voor de toekomst. Deze gebieden bestrijken het gehele scala aan toekomstige platforminvesteringen van het bedrijf, die alle zijn gericht op het slechten van technologische barrières:

Het slechten van barrières tussen systemen en organisaties - Het moet gemakkelijker worden om verschillende bedrijven en computersystemen via netwerken met elkaar te verbinden. Tijdens de bijeenkomst omschreef Microsoft hoe het bedrijf in samenwerking met de industrie de XML-webservices verder gaat ontwikkelen om een veelomvattend fundament te bieden voor gedistribueerde verwerking. Ook werden technologieën gedemonstreerd om dit fundament verder te ontwikkelen en om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven die hun eigen heterogene systemen veilig en betrouwbaar willen koppelen. Allchin kondigde ook Release Candidate 1 (RC1) aan van Windows .NET Server, die ingebouwde support biedt voor het .NET Framework. Het zal het meest productieve platform zijn voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van XML-webservices. Windows .NET Server zal een van de eerste producten zijn die in fase twee beschikbaar komen.

Het slechten van de vertrouwensbarrières - Voor het realiseren van Trustworthy Computing zijn beveiliging, privacy en betrouwbaarheid essentieel. Microsoft gaf details over belangrijke investeringen om op deze gebieden voortgang te boeken. Hiertoe behoort 'Palladium', een recentelijk aangekondigd initiatief voor het creëren van een nieuwe architectuur voor het bouwen van veilige hardware- en softwaresystemen. Tevens demonstreerde Microsoft tools voor het geven van toestemming en het waarborgen van privacy. Deze moeten de gebruikers van Microsoft Passport meer controle geven over hoe hun informatie in de digitale wereld wordt gebruikt. In het bijzonder demonstreerde Allchin nieuwe technologieën waarmee gebruikers van Passport makkelijk kunnen bepalen welke informatie van site-tot-site verstrekt mag worden, en welke niet.

Het slechten van barrières tussen mensen - Elk communicatiemechanisme - e-mail, telefoon, instant messaging, tools voor onderlinge samenwerking - dwingt individuele gebruikers zich aan het betreffende medium aan te passen. In de visie van Microsoft maakt de volgende generatie communicatiemiddelen gebruik van webservices om digitale vergaderingen en het samenwerken in groepen te verbeteren. De informatie-agenttechnologie maakt het mogelijk om de afzonderlijke communicatiemechanismen onder één noemer te brengen en te beheren. Microsoft liet zien welke richting dit opgaat met de server software voor real-time communicatie en samenwerking (codenaam 'Greenwich').

Het slechten van barrières om kennis te verkrijgen - De hoeveelheid digitale informatie blijft explosief groeien. Een belangrijke doelstelling is daarom niet alleen mensen te helpen deze groei bij te houden, maar ook om effectief informatie te gebruiken en om te zetten in kennis, zodat zij de juiste actie kunnen ondernemen. Microsoft demonstreerde tools en technologieën, waarmee ontwikkelaars en IT-managers informatie kunnen ontsluiten en gemakkelijk deze informatie kunnen analyseren, visualiseren en aan anderen ter beschikking stellen. Met de volgende versie van SQL Server, codenaam 'Yukon', kan de eerste stap worden gezet in het realiseren van Microsofts visie op het op één locatie samenbrengen van verschillende soorten gegevens. De volgende versie biedt ook de SQL Server Notification Services for SQL Server 2000, een in hoge mate schaalbaar berichtensysteem, dat individuele gebruikers op de hoogte stelt van nieuwe of geactualiseerde data via een verscheidenheid aan kanalen.

Het slechten van barrières naar dagelijks gebruik - De digitale gebruiksbeleving van de volgende generatie is gericht op bruikbaarheid, aantrekkelijke vormgeving en eenvoud. Miljoenen mensen downloaden hun favoriete muziek van Internet en meer dan 35 procent van de Amerikaanse huishoudens maakt digitale foto's. Niettemin is het nog steeds een uitdaging om al deze zaken naadloos te laten samenwerken, op een manier waar de gebruiker ook echt iets aan heeft. Microsoft gaf onder meer informatie over Windows XP Media Center Edition, ontwikkeld om een betere gebruiksbeleving te bieden.

Ervaringen van klanten

Tijdens de briefing gaven Microsoft-managers Eric Rudder en Jeff Raikes elk een overzicht van hoe technologie-investeringen in de volgende fase van .NET voordelen opleveren voor diverse groepen klanten.

Ontwikkelaars - Eric Rudder, senior vice president van de Developer and Platform Evangelism, gaf een overzicht van komende versies van het ontwikkeltool Visual Studio .NET, de Visual Studio 'Everett' editie en Visual Studio for 'Yukon'. Deze producten maken gebruik van respectievelijk Windows .NET Server en Yukon. Hij demonstreerde tevens Web Matrix, een makkelijk te gebruiken tool voor webontwikkeling dat onlangs op het web beschikbaar kwam en dat, gezien de meer dan 100.000 downloads, inmiddels een enorme respons heeft gekregen van een breed scala aan ontwikkelaars.

IT'ers - .NET moet drie van de grootste IT-pijnpunten wegnemen: het koppelen van heterogene systemen binnen de organisatie en met zakenpartners, het inlopen van de achterstand in applicatieontwikkeling door het verbeteren van de productiviteit van ontwikkelaars en het helpen van de automatiseringsafdeling 'meer te doen met minder', zeker in het huidige economische klimaat. Rudder schetste een hernieuwde focus op de implementatie en de operaties, waaronder het gebruik van een webservices-infrastructuur om het beheer tot een wezenlijk onderdeel van alle applicaties te maken. Ook aan bod kwamen geïntegreerde oplossingen voor beheer, die de ontwikkeling, de implementatie en de operaties in één proces onderbrengen om de applicaties tijdens de gehele levenscyclus te beheren. Het bedrijf demonstreerde voor het eerst het 'Server Management Project', dat voortbouwt op de mogelijkheden van Microsoft Operations manager en Application Center om een 'end-to-end' servicemanagement te bieden van webgebaseerde applicaties. Hierdoor kunnen problemen sneller opgespoord en verholpen worden.

Informatiewerkers - Jeff Raikes, Group Vice President, Productivity and Business Services, ging in op de uitdagingen waar bedrijven en informatiewerkers momenteel voor staan, zoals het verhogen van de productiviteit, het verhogen van de efficiency van de IT en van de organisatie als geheel en het opheffen van de 'informatie-eilanden'. Hij gaf aan welke investering Microsoft doet om deze zaken aan te pakken. Raikes kondigde versie 2 aan van de Office XP Web Services Toolkit, tools die gebruikmaken van XML om de data binnen een organisatie te ontsluiten op een manier die voor informatiewerkers nuttig en relevant is.

Raikes gaf ook zijn visie op de toekomst van diverse software-investeringen die bedrijven doen voor hun informatiewerkers, bijvoorbeeld in productiviteitsapplicaties, bedrijfsapplicaties en software voor onderlinge samenwerking. In elk van deze categorieën zullen XML-webservices gebruikt gaan worden om tot betere beslissingen te komen, beter te kunnen samenwerken en de productiviteit te verhogen.

Consumenten - Microsoft liet zien hoe XML-webservices een breed scala aan hoogwaardige en aantrekkelijke gebruiksbelevingen mogelijk zullen maken. De webservices bevorderen het vertrouwen en contact tussen gebruikers en zorgen voor probleemloos dagelijks gebruik. Microsoft toonde ook nieuwe Passport-technologie die de gebruikers in staat zal stellen om gedetailleerder controle te houden over hoe hun informatie online wordt beheerd. Ook Windows XP Media Center kwam aan bod, die de kracht van een Windows PC beschikbaar maakt voor entertainment thuis. Verder demonstreerde Microsoft technologieën die op langere termijn beschikbaar komen. Deze maken het voor een breed scala aan applicaties mogelijk om individuele gebruikers en groepen gebruikers op dezelfde wijze te benaderen.

Tevens demonstreerde Microsoft toekomstige technologie voor het integreren van op XML gebaseerde webservices. Dit maakt nieuwe visualisatie- en presentatievormen mogelijk door een multimediabeleving die een consument aanspreekt.

Microsoft toonde ook MSN 8, de nieuwste versie van MSN die dit najaar beschikbaar zal komen. De versie biedt een intelligente client, die ook hoogwaardige offline-mogelijkheden biedt op basis van bouwstenen zoals Passport en .NET Alerts. Daarnaast biedt MSN 8 een drastisch verbeterde bescherming tegen spam, online beveiliging en beveiligingsvoorzieningen zoals virusbescherming en afscherming die door ouders kan worden ingesteld. Een nieuwe My MSN homepage zorgt voor een hoge mate van personalisatie. MSN 8 is ook een duidelijk voorbeeld van software als een service, zowel in technisch als in zakelijk opzicht, mede doordat software-updates - op basis van een abonnement en ongeacht de wijze van toegang - in de achtergrond kunnen worden geïnstalleerd.

Kansen voor partners
De investeringen van Microsoft in technologie gaan verder dan het creëren van nieuwe gebruiksbelevingen en geven ook enorme kansen aan de industrie in het algemeen en aan partners in het bijzonder. Microsoft schetste de uitgangspunten van de langdurige betrokkenheid van het bedrijf bij de partners. Hiertoe behoren het zakendoen tegen lage kosten en de wijze waarop .NET de grootste voordelen biedt op het gebied van totale eigendomskosten. Partners kunnen profiteren van bestaande vaardigheden, investeringen en bedrijfsmiddelen. Ook kunnen zij sneller producten op de markt brengen dankzij een reeks bijzonder productieve ontwikkeltools en een consistente wijze van programmeren binnen alle lagen van een applicatie. Partners krijgen ook mogelijkheden om hun omzet te verhogen, doordat zij relevante oplossingen kunnen bieden voor IT-ers, zakelijke beslissers en informatiewerkers in iedere branche. Op grond van deze uitgangpunten kan een dynamisch en gezond partnersysteem tot ontwikkeling komen, een ecosysteem dat bestaat uit leveranciers van bedrijfsapplicaties, systeemintegrators, service providers en hardwareleveranciers van elk type en omvang.

Microsoft
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is opgericht in 1975 en is marktleider op het gebied van software, diensten en Internet-technologie voor privé- en zakelijk computergebruik. Het bedrijf levert een brede reeks aan diensten en producten - waaronder softwareoplossingen voor snel en flexibel zakendoen. Deze zijn ontwikkeld om mensen en organisaties nu en in de toekomst meer mogelijkheden te bieden voor toegang tot de informatie die zij nodig hebben, ongeacht op welke plaats, op welk moment en met welk apparaat.

Voor meer informatie:
Microsoft B.V., Astrid Balsink, Public Relations Manager, telefoon: +31 (0)20 - 500 14 61 of Monogram Communication Strategies (MCS) BV, Perlita Fränkel, telefoon: +31 (0)23 - 562 82 08.

Deel: ' Bill Gates geeft details over tweede fase Microsoft .NET '
Lees ook