Dienst uitvoering en toezicht Energie

Persbericht 03-03

Den Haag, 19 februari 2003

DTe: bindende aanwijzing voor 11 regionale gastransportbedrijven

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft bindende aanwijzingen gegeven aan 11 regionale gastransportbedrijven. DTe heeft hiertoe besloten omdat de door de bedrijven aangeleverde indicatieve tarieven en voorwaarden voor 2003 niet voldoen aan de Richtlijnen Gastransport 2003. Zo ontbreekt in sommige gevallen de mogelijkheid tot het verhandelen van contracten. Verder hebben sommige bedrijven hun indicatieve tarieven niet voldoende onderbouwd vanuit de efficiënte economische kosten of afgezien van publicatie van deze onderbouwing.

Het gaat om de volgende bedrijven: B.V. Netbeheer Haarlemmermeer; Intergas Netbeheer B.V.; InfraMosane N.V.; N.V. Continuon netbeheer; Obragas Net N.V.; ONS Netbeheer B.V.; RENDO Netbeheer B.V.; Essent Netwerk Brabant B.V.; Essent Netwerk Friesland B.V.; Essent Netwerk Limburg B.V.; Essent Netwerk Noord B.V. Deze bedrijven dienen binnen zes weken hun indicatieve tarieven en voorwaarden aan te passen op basis van de bindende aanwijzing.

De Richtlijnen geven invulling aan het systeem van onderhandelde nettoegang, waarvoor in de Gaswet is gekozen. De regionale gastransportbedrijven moeten de Richtlijnen in acht nemen bij hun onderhandelingen met marktpartijen voor het transporteren van gas voor vrije afnemers in 2003. Vrije afnemers kunnen op basis van de indicatieve tarieven en voorwaarden met gastransportbedrijven onderhandelen over toegang tot transportnetten. Hierdoor wordt het doelmatig handelen van gastransportbedrijven en hun afnemers in de gassector bevorderd en de handel op de gasmarkt gestimuleerd. Mochten marktpartijen er in hun onderhandelingen op basis van indicatieve tarieven en voorwaarden onderling niet uit komen, dan kunnen zij hun geschil door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) laten beslechten. De NMa heeft de bevoegdheid de voorwaarden of het tarief voor het gastransport waarop het geschil van toepassing is, vast te stellen.

Het aantal bindende aanwijzingen is ten opzichte van vorig jaar sterk verminderd. DTe constateert een duidelijke verbetering in de naleving van de Richtlijnen door de gastransportbedrijven.

Deel: ' Bindende aanwijzing voor 11 regionale gastransportbedrijven '
Lees ook